Ena od ključnih lastnosti, ki jih na taki dinamični poti potrebujejo za preživetje je sla po nenehni inovaciji in optimizaciji obstoječega. Zaradi te inherentne lastnosti so izjemno zanimiva tudi kot študijski primer. Kako vodijo procese? Kako razporejajo delovno moč? Na kakšen način vzdržujejo agilnost in pripravljenost na sprejemanje sprememb?

Počasi se prednosti poznavanja delovanja mladih hitrorastočih podjetij začenja zavedati vedno večji del poslovnega sveta, ampak predstavitve na managerskih konferencah ne bodo dovolj. Večja podjetja polagoma vpeljujejo posebne ideacijske oddelke, inovacijske laboratorijske segmente in dodeljujejo določenim delom ekip nekakšno svobodo eksperimentiranja. Spet druga se, z dobršno mero previdnosti, strateško povezujejo z ali investirajo v zunanje inovacije. Srednje velika podjetja se začenjajo spogledovati s sodobnimi praksami organizacije dela in v novotehnološki skupnosti iščejo nasvete za preskok v sedanjost.

Danes v taki svetovalski vlogi tudi sama pomagam drugi organizaciji pri oblikovanju novega načina dela. Ko se čovek sooči s svetom, drugačnim od svojega, lahko šele dobro razume v čem in zakaj je postal tako drugačen. Včasih, mi je nekoč rekel Jerry Colonna, se coach v odnosu razvije ravno toliko, kot coachee. Kadar sem v svetovalski vlogi imam skoraj vedno občutek, da se je zgodilo ravno to. Ena izmed treh ključnih vrednot vsake podjetne posameznice ali posameznika je učljivost in tovrstne situacije so zame brezpogojno dvosmerni učni proces. V petih letih delovanja znotraj newyorške tehnološke skupnosti sem se naučila, da šele takrat, ko hrup, ki ga povzročajo vse povratne informacije in stališča kolegov ter mentorjev, postane tako močan, da se preobrazi v šum ozadja, odneham in se umaknem v analitično tišino, ki pomaga samo najjasnejšim izsledkom, da priplavajo na površje.

Ena izmed ključnih vrednot v novotehnoloških podjetjih je dobro počutje ekipe in v ustvarjanju privlačene delovne klime so ravno tako iznajdljivi kot v ustvarjanju novih tržnih disrupcij. Verjetno je tudi zaradi tega povpraševanje po delu v startup okoljih, ki ga opažamo med uporabniki StartupJob.Si portala tako veliko.

Po več kot 24 urah v tranzitu iz Dublina (včasih je Evropa sama sebi resnično največji sovražnik), Boštjan zvečer končno prispe nazaj v Ljubljano. Vsaj vikend se lahko začne normalno s tem, da gremo vsi skupaj izmučeni a srečni, da smo spet skupaj, zgodaj spat.