SFI poleg razstave 47 najboljših inovacij zainteresirani javnosti ponuja tudi poslovno in tehnološko stičišče, na katerem bodo svetovali potencialnim podjetnikom, podjetjem v rasti, inovatorjem in vsem, ki želijo uresničiti svoj poslovni izziv. Potekala bodo tudi podjetniška izobraževanja in usposabljanja. Letošnja tematika izobraževalno-programskih sklopov je usmerjena k uveljavljanju pomena komercializacije kot temeljnega dejavnika inovacijskih aktivnosti, ki vpliva na vse stopnje inovacijskega procesa. »Želimo poudariti, da je treba že samo idejo oblikovati na način, ki omogoča razvoj novega produkta, in hkrati upoštevati vidike tržne realizacije novega produkta, torej imeti v mislih tudi potencialni trg in kako ta produkt prodati. Šele s prodajo novega produkta lahko rečemo, da je bil proces razvoja novega produkta uspešen,« poudarjajo v Spiritu.

Prav o tem bodo med drugim govorili tudi na sredini okrogli mizi s predstavniki gazel. Kako preskakujejo ovire, pred katere jih postavljajo kriza in družbenopolitične razmere v Sloveniji, in na kakšne načine razvijajo nove izdelke in širijo svoje trge, bodo govorili Radko Luzar, direktor podjetja L-tek Elektronika, srebrne gazele 2013, Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, zlate gazele 2014, Mojca Andolšek Črtalič, direktorica podjetja Črtalič, in Marko Gorjak, namestnik direktorja podjetja Orodjarstvo Gorjak. Podjetje je bilo nominirano za gazelo  dravsko-pomurske regije 2014. »Leto 2014 je bilo res uspešno. Uspelo nam je končati vrsto investicij, zaposlili smo dodatne ljudi,« pojasnjuje 26-letni Gorjak, ki ob tem odkrito pravi, da si želi, »da bi bilo naše podjetje uspešno in morda enkrat doseglo moje magično število zaposlenih 2000. To je  težko uresničljiva želja, a prepričan sem, da drži pregovor: Kdor pozna cilj, ga bo dosegel.«


SFI je v primerjavi z minulimi nekoliko nadgrajen, saj so del programskih vsebin pripravili v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS).  V četrtek popoldne bodo  že tretje leto zapored predstavili znanstvene dosežke s področja tehnike, a tokrat pa pod okriljem akcije Odlični v znanosti 2013. Predstavitve so namenjene vsem, ki jih zanimajo najnovejši dosežki s področja gradbeništva, materialov, kibernetike, računalništva, elektronike, strojništva, meroslovja in drugo. S tem povezujejo znanstveno sfero z gospodarstvom, saj je nujno potrebno, da znanstveniki razmišljajo v smeri potreb gospodarstva. SFI ostaja predvsem »stičišče ljudi, ki razmišljajo inovativno, iščejo ideje in poslovne priložnosti ali pa dodatna znanja. V osnovi gre za promocijski dogodek z namenom ozaveščanja o pomenu inovativnosti ter končne tržne realizacije inovativnih idej, zato ga težko merimo,« pravijo v Spiritu.