Urad želi s konferenco na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in zdomstvu. Na posvetu aktivno sodelujejo tudi združenja zunaj meja RS, katerih poslanstvo je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in navezovanju čezmejnih poslovnih stikov vseh vrst. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so namreč dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje in poslovanja v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji, pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika, birokratskih postopkov in sploh poslovne kulture v posamezni državi, menijo organizatorji dogodka.

Tem tematikam, pa tudi načinom in potem pridobivanja »evropskih« sredstev, bo posvečena velika večina kratkih predstavitev. Vsekakor pa bo konferenca tudi priložnost za navezovanje čisto konkretnih poslovnih stikov tako z domačimi kot »zamejskimi« podjetniki in obrtniki, napovedujejo. Te boste lahko navezovali že tekom plenarnega dela konference, v popoldanskem match-makingu B2B (srečanja ena-na-ena), pa tudi naslednji dan, ko si boste skupaj ogledali nekaj uspešnih podjetij v regiji.

V veliko pomoč pri navezovanju poslovnih stikov bodo udeležencem že omenjene »splošne« oz. krovne gospodarske organizacije (kot je npr. SGZ iz Celovca), ki razpolagajo vsaka s svojim imenikom članov iz vseh branž.