Indijske udeleženke:

Panoge

Podjetje

Dejavnost

Inženering

BHEL

Inženering in proizvodnja delov za male hidro elektrarne

RWRDC / HAL Bangalore

Konstruiranje in razvoj helikopterjev

Petrokemija

GAIL (India) Limited

Pridobivanje zemeljskega plina, petrokemija, tekoči ogljikovodiki, utekočninjen naftni plin

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Predelava celotne verige ogljikovodikov

Bharat Petroleum

Iskanje virov in predelava surove nafte, prodaja naftnih derivatov

Paradip / Indian Oil Corporation Ltd.

Rafinerija

Oil India Limited

Iskanje virov in predelava surove nafte in zemeljskega plina

IOCL

Predelava celotne verige ogljikovodikov v zemeljski plin, plin za pogon vozil, bencin, dizel, kerozin…

Engineers India Limited

Petrokemija, gnojila in kemikalije, rudarstvo in metalurgija, infrastruktura, energetika ...

Rudna bogastva

National Aluminium Company Ltd

Izkop boksita, rafiniranje in obdelava aluminija, proizvodnja el. energije …

NMDC

Predelava železove rude

Neyveli Lignite Corporation Limited

Poslovanje z odprtimi rudniki lignite (3) in termoelektrarnami (3)

Pomorstvo

Shipping Corporation of India Limited

Pomorstvo z lastno floto

Izobraževanje

Power Management Institute NTPC Ltd

Inštitut za upravljanje z energijo

 

Na dogodek se je treba prijaviti, in sicer po elektronski pošti na naslov natasa.turk@gzs.si