Na 9. Slovenskem forumu inovacij, ki je osrednji nacionalni dogodek o inovativnosti, bomo javnosti predstavili 45 najboljših proizvodov, storitev in poslovnih modelov. V sliki in besedi bodo predstavljeni v obliki kataloga, obiskovalcem dogodka pa tudi v obliki sejemske razstave. Največ pozornosti, tudi medijske, pa bo deležna slavnostna podelitev nagrad najboljšim v posamezni kategoriji, ki se bo začela v sredo, 12. novembra 2014 ob 10. uri.

Že pred samim dogodkom je mogoča spletna rezervacija individualnih svetovalnih terminov s tehnološkimi in poslovnimi strokovnjaki, sam dogodek pa bo ponujal tudi bogat izobraževalni program, ki bo letos usmerjen k uveljavljanju pomena komercializacije kot temeljnega dejavnika inovacijskih aktivnosti. Komercializacija za privatni sektor predstavlja realizacijo višanja vrednosti skozi komercialni razvoj, aplikacijo in prenos, vključno z usmerjanjem ideje ali invencije proti specifičnim ciljem ter njihovo evalvacijo. Proces se začne še pred »rojstvom« produkta in nadaljuje skozi uspeh na trgu.


Gazele se predstavijo

V tej smeri bodo oba dneva potekala številna brezplačna predavanja in okrogle mize v okviru dveh različnih programskih sklopov. Odlična priložnost za obiskovalce, da brezplačno poglobijo svoja znanja ali prisluhnejo izkušnjam uspešnih podjetnikov. Še posebej pa bi radi opozorili na okroglo mizo, ki bo na sporedu 12.11.2014 popoldan.


Pripravili jo bomo v sodelovanju z ekipo Dnevnika, hiše medijskih vsebin.  Na njej pa bodo sodelovala uspešna podjetja - Gazele. Skozi razpravo bomo preverili, kako uspešne Gazele obvladujejo rast, kako negujejo in vodijo svoje zaposlene, kar je navsezadnje edina prava pot do razvoja in rasti. Prav tako bo poudarek na obvladovanju tveganj, na pomenu hitrih odločitev ter sposobnosti hitrega odzivanja na potrebe trga.
Skupaj z ARSS tudi predstavitve znanstvenih dosežkov


Del programskih vsebin bomo v okviru letošnjega dogodka pripravili v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS). V četrtek, 13. novembra,  bomo v popoldanskem delu programski sklop namenili predstavitvi znanstvenih dosežkov s področja tehnike. Predstavitve znanstvenih dosežkov sicer potekajo že tretje leto, letos jeseni pa pod okriljem akcije Odlični v znanosti 2013. Predstavitve  so namenjene strokovni in laični  javnosti ter podjetjem, ki jih zanimajo najnovejši dosežki s področja gradbeništva, materialov, kibernetike, računalništva, elektronike, strojništva, meroslovja in drugo.

Vsi skupaj si moramo prizadevati za razvoj odprte inovativne družbe, ki bi delovala v smislu združevanja podpornega okolja, inovatorjev, potencialnih inovatorjev, finančnega sektorja, potencialnih investitorjev ter ne nazadnje širše zainteresirane javnosti. Tako stroka kot tudi politika si morata prizadevati, da bi na znanju temelječa družba pripomogla k skladnejšemu družbenemu razvoju. Z roko v roki, v sinergiji vseh dejavnikov, med katerimi so seveda tudi javna sredstva in podpora države, lahko tak preboj hitreje
 dosežemo.

Tudi to je eden od razlogov, da obiščete Slovenski forum inovacij 12. in 13. novembra 2014 med 10. in 17. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer bo za vse obiskovalce vstop brezplačen. Več informacij: www.foruminovacij.si.

S SPIRIT Slovenija lažje na tuje trge

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja storitve, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza.  Storitve so brezplačne in namenjene predvsem slovenskim malim in srednje velikim podjetjem.

Preko spletnega portala za slovenske izvoznike www.izvoznookno.si podjetja informiramo o gospodarstvu, poslovanju, poslovnih priložnostih, sejmih in kontaktih na 53 izvoznih trgih, hkrati pa so na portalu na voljo informacije tudi o vseh podpornih storitvah agencije za izvoznike.

Sistematičnega načrtovanja prodora na tuje trge podjetja naučimo v okviru izobraževalnega mednarodnega programa Vodenje izvoznega poslovanja (International Trade Management – ITM), ki velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodnega poslovanja v EU. V okviru programa udeleženci pripravijo izvozni načrt za svoje podjetje in pridobijo znanja za učinkovito izvajanje mednarodnih poslovnih aktivnosti.


Mreža 16 slovenskih poslovnih klubov v tujini

Konkretno pomoč in svetovanje v zvezi s poslovanjem na tujih trgih podjetjem zagotavlja mreža 16 slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki jih sofinancira SPIRIT Slovenija. Slovenski poslovni klubi odlično poznajo lokalno poslovno okolje, specifike poslovanja, običaje, imajo razvejano mrežo kontaktov in poznanstev. Ravno zato predstavljajo dragocen vir informacij, kar se je izkazalo tudi na nedavnem srečanju predstavnikov slovenskih poslovnih klubov v tujini in slovenskih podjetij, v okviru katerega je bilo opravljenih preko 150 individualnih svetovanj.

SPIRIT Slovenija nudi slovenskim podjetjem pomoč tudi pri predstavitvah na tujih trgih. V okviru gospodarskih delegacij podjetjem predstavimo poslovne priložnosti in načine poslovanja na tujem trgu in jih preko B2B sestankov povezujemo s tujimi poslovnimi partnerji. Z organizacijo in sofinanciranjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini omogočamo podjetjem stroškovno učinkovit, organizacijsko enostavnejši nastop na sejmu in večjo prepoznavnost podjetij. Nabor sejmov je narejen na podlagi predlogov slovenskih podjetij. V letošnjem letu je v načrtu predstavitev na 13 mednarodnih sejmih v tujini. Do konca leta se bodo odvile skupinske predstavitve še na sejmih SIAL v Parizu, eCarTec v Münchnu, Mednarodnem sejem pohištva, opreme in notranje dekoracije v Beogradu, METS v Amsterdamu in SPS - IPC – DRIVES v Nürnbergu. Nabor sejmov za leto 2015 bo objavljen na www.izvoznookno.si predvidoma do konca leta.

Na letni ravni objavljamo tudi dva javna razpisa, s katerima podjetjem sofinanciramo stroške samostojnega nastopa na sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih. Letos bomo 58 podjetjem sofinancirali   stroške najema, postavitve in ureditve razstavnega prostora, 40 slovenskim podjetjem pa bomo sofinancirali tržne raziskave za lažjo odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

Več informacij o storitvah za izvoznike je na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si.