Da bi zapolnili vrzel pri financiranju tržnega preboja in globalne rasti inovativnih podjetij v fazi, ko ta še niso zrela ne za sklade tveganega kapitala, ne za kredite pri bankah, je Slovenski podjetniški sklad (SPS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Iniciativo Start:up Slovenija letos poleti lansiral dva nova instrumenta za financiranje. Razpisa SK50 in SK200 inovativnim, globalno usmerjenim podjetjem omogočata dostop do 50.000 € semenskega kapitala v obliki konvertibilnega posojila oziroma 200.000 € v obliki javne lastniške investicije pod pogojem, da vsaj 20% vrednosti državnega vložka zagotovi dodaten zasebni investitor.

Po pameten denar v nova pospeševalnika

Oba razpisa je Iniciativa v sodelovanju s SPS in po zgledu najrazvitejših startup ekosistemov vsebinsko nadgradila z dvema novima podjetniškima pospeševalnikoma, in sicer Start:up Geek House za prejemnike konvertibilnega posojila ter Go:Global Slovenia za prejemnike javne lastniške investicije. Oba po t.i. ”smart money” načelu podjetnikom zagotavljata celostno podporo – dostop do najsodobnejših podjetniških znanj in izobraževanj, vrhunskih startup mentorjev ter dodatnih zasebnih investitorjev, mednarodno promocijo z delovnimi obiski v tujini ter celotno infrastrukturno in administrativno podporo.


Tovrstni program zmanjšuje stopnjo tveganja propada podjetja, hkrati pa startup ekipam omogoča, da se popolnoma fokusirajo na razvoj svoje poslovne ideje skladno s pričakovanji in z zahtevami trga.

Vrednost produkta potrdi trg

Glede na osnovni namen razpisa SK50, ki podjetjem zagotavlja kapital za iskanje potrditve vrednosti produkta na trgu ali t.i. 'product-market fit', je program pospeševalnika Start:up Geek House osredotočen na sodobne metodologije gradnje podjetij po vitkih in agilnih metodologijah. Te vključujejo znanja s področja hitrega prototipiranja in oblikovanju MVP oziroma najosnovnejšega sprejemljivega produkta ter čim hitrejšega testiranja trga oziroma odzivov kupcev.


Razpis SK200 je namenjen podjetjem, ki so že dokazala vrednost na trgu oziroma že imajo stranke za svoj inovativen produkt, hkrati pa potrebujejo dodaten kapital za začetek hitre globalne rasti. Zato bomo prejemnikom investicije v pospeševalniku Go:Global Slovenija zagotovili intenziven mentorsko izobraževalni program, osredotočen na pomoč pri profesionalni organizaciji podjetja in širjenju na tuje trge, hkrati pa jim pomagali do potencialne nove investicije pri domačih in tujih skladih tveganega kapitala.

Navdušeni nad pristopom mentorjev

Pri lansiranju obeh pospeševalnikov smo uspeli povezati vse ključne javne in zasebne akterje v celovit in mednarodno primerljiv program, ki nas uvršča na zemljevid podjetnikom privlačnih evropskih držav. Oba vsebinska programa izvajamo v sodelovanju z najboljšimi domačimi in tujimi izvajalci (Hekovnik, CEED Slovenia, 30Lean ...), investitorji (RSG Kapital, Poslovni angeli Slovenije) in kar 42 vrhunskimi startup mentorji.


Nad njihovim pozitivnim pristopom in takojšnjo pripravljenostjo sodelovati smo navdušeni, sploh pri zelo zasedenih uspešnih podjetnikih, kot so Miha Mikek, Andraž Tori, Davorin Gabrovec, Andraž Logar, Aleš Špetič, Jugoslav Petković, Jaka Levstek in drugi.

Programi, ki so pisani na kožo startupom

Zaključili smo intenzivni dvomesečni pred-selekcijski postopek, v okviru katerega smo septembra v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici ter Celju izvedli vseslovenski roadshow z osmimi predstavitvenimi delavnicami za različne cilje skupine. Skupaj se jih je udeležilo več kot 350 podjetnikov, študentov, profesorjev, znanstvenikov in raziskovalcev.


Udeležba in vprašanja podjetnikov na dogodkih ter izkazan interes za prijavo na oba razpisa so presegli naša pričakovanja. Na delavnicah so podjetniki podrobno spoznali vse pogoje sodelovanja in potek obeh pospeševalnikov, seznanili smo jih z vsemi pravno-formalnimi zahtevami obeh razpisov in odgovorili na vsa najpogosteje zastavljena vprašanja in dileme.


Podjetniki so navdušeno pozdravili nove možnosti financiranja in povedali, da so jim pisani na kožo, ker so življenjski in jim končno ponujajo nekaj, kar iščejo že dalj časa.

Več kot 60 prijav za pred-selekcijski postopek

Po udeležbi na roadshow dogodkih so podjetja oddala vlogo za vključitev v pred-selekcijski postopek, ki je poleg pravilno oddane vloge obsegal še osebno osebno predstavitev ideje in ekipe pred-selekcijski komisiji, udeležbo na delovnem vikendu (za razpis SK50) oziroma v programu usposabljanja za pridobitev investicije (za razpis SK200) ter nastop na demo dnevu.


Za oba razpisa skupaj smo prejeli več kot 60 prijav v predselekcijski postopek. Prvo ocenjevalno sito – predstavitev predselekcijski komisij – je uspešno prestalo 37 ekip, od tega 27 za razpis SK50 in 10 za razpis SK200. Za vse člane ekipe, ki so se udeležile delovnega vikenda ali usposabljanja za pridobitev investicije, je bilo intenzivno delo z mentorji pri razvoju poslovne ideje, spoznavanju pravil lastniškega financiranja in napotkov za učinkovito iskanje vlagatelja ter piljenju prezentacij za demo dan, zelo poučna in dragocena izkušnja.

Garanje se je izplačalo!

Vidno utrujeni, a zelo zadovoljni, so jo opisovali z besedami, kot so popoln prebrat in preboj ter doseganje fokusa, do katerega sami, včasih tudi po več letih, niso mogli priti. Tudi njihovi nastopi na obeh demo dnevih so dokazali, da se je garanje na delovnem vikendu in intenzivno usposabljanje z napotki in nasveti za učinkovito iskanje investicije, izplačal.


Ekipe, ki so nastopile na demo dnevu za razpis SK50, so namreč pokazale bistven napredek pri definiranju ključnih elementov svoje poslovne ideje in kakovosti ”pitchev”. Podjetniki, ki so svoj ognjeni krst doživeli na demo dnevu za razpis SK200, pa so enotnega mnenja, da bi se tovrstnega izobraževanja morali udeležiti vsi startupi, saj bi si s tem zelo povečali možnosti za uspeh na trgu. Dejstvo, da država v podjetja vstopa kot solastnica, pa jim daje dodatno samozavest in zanos za delo in razvoj svojih podjetij.

Nova priložnost in odgovornost

Tudi izkušeni startup podjetniki, kot je Aleš Špetič, priznavajo izjemen pomen obeh novih razpisov in pospeševalnikov, ki vnašajo novo energijo, pa tudi odgovornost in priložnost za razvoj startup scene v Sloveniji. Zato je toliko bolj pomembno, da je bil dosežen še en ključni cilj pred-selekcijskega postopka, in sicer povezovanje startupov z zasebnimi vlagatelji.


Mnogi med njimi so na omenjenih dogodkih našli svoje ‘favorite’ in začeli pogovore z ekipami, ki morajo za pridobitev javne investicije prek razpisa SK200 zagotoviti tudi minimalno 40 tisoč evrov vložka zasebnega investitorja. Kakšen bo končni izkupiček teh pogovorov, bo znano po oddaji in pregledu vlog, ki jih morajo ekipe za prijavo na razpis SK200 in udeležbo v pospeševalniku Go:Global Slovenija oddati do petka, 17. oktobra 2014.


Aleš Špetič, CubeSensors: ”Dejstvo, da se javna sredstva dodeljujejo podjetjem kot lastniški delež, vnaša novo odgovornost in priložnost za razvoj startup scene v Sloveniji.”

V dveh letih na voljo 4,8 mio € kapitalaZa oba nova razpisa in podjetniška pospeševalnika, ki predstavljata znaten premik pri financiranju startupov in prelomno bogatita naš podjetniški ekosistem, bo SPS v letu 2014 zagotovil 2,4 milijone €, s katerimi bo lahko skupaj financiral do 27 startupov: največ 20 v okviru razpisa SK50 in največ sedem v okviru razpisa SK200. Enak znesek bo na voljo tudi prihodnje leto, pri čemer bosta razpisa objavljena dvakrat oziroma se bosta izvedla prek dveh odpiranj.

Združujemo moči za vrhunske programe

V Iniciativi Start:up Slovenija moči združujejo najaktivnejši člani slovenskega inovativnega okolja – Tovarna podjemov, podjetniški inkubator UM, Tehnološki park Ljubljana, RC IKT Kranj, Primorski tehnološki park, RCR Zasavje, Inkubator Savinjske regije in Pomurski tehnološki park). Skupaj zagotavljamo vrhunske nacionalne programe, s katerimi razvijamo dinamičen in mednarodno primerljiv startup ekosistem. Oba nova razpisa, podjetniška pospeševalnika in izvedba roadshow dogodkov pa so skupni projekt Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Iniciative Start:up Slovenija.

Nova investicijska runda za bo začela v prvih mesecih prihodnjega leta. Če ustanavljate svoje inovativno podjetje, nas spremljajte na www.startup.si in bodite obveščeni o vseh priložnostih v okviru novih podjetniških pospeševalnikov Start:up Geek House in Go:Global Slovenia.