Vse tri gazele so bile konec leta 2013 še majhne, vse tri so lani ustvarile okoli tri milijone evrov prometa, vse tri imajo izjemno bonitetno oceno A1++, ter izjemno visok količnik preživetja in vse so zelo suvereni igralci na globalnem trgu. Poleg tega so vsa tri podjetja v preteklosti že bila nominirana za naziv regijska gazela.


Analiza Bisnode je pokazala, da je 100 najhitreje rastočih podjetij med leti 2008 in 2013 prodajo dvignilo s 538 milijona evrov na kar 1,7 milijarde evrov. Regijsko gospodarstvo je prodajo povečalo za tri odstotke. Gazele so v tem času odprle 1150 novih delovnih mest, v regiji je ugasnilo 5840 delovnih mest. Potencial imajo gazele še pri dodani vrednosti, ki znaša 37.367 evrov, državno pa dobrih 39 tisoč evrov. Dolenjsko-posavske gazele se financirajo precej konservativno, saj imajo v strukturi kapitala kar 59 odstotkov lastniškega kapitala. Tudi zato je kazalnik verjetnosti preživetja zelo visok, saj znaša 73, regijski pa 50.


Poglejmo še dolenjsko-posavske gazele gazele po občinah. Največ podjetij s seznama 100 najhitreje rastočih v regiji ima sedež v Novem mestu, od koder prihajata regijski gazeli Krka – zlata gazela 2010, in Mikrografija, regijska gazela 2009 in 2011, sledijo Brežice s 17 gazelami, Ribnica in Kočevje s po 7, Črnomelj in Semič, od koder je Cablex Plastik, s po 6, Šentjernej, od koder prihaja L-tek Elektronika, Žužemberk in Dolenjske Toplice, kjer ima sedež podjetje je Ferročrtalič, in Krško, od koder je Ekten, pa po pet. Lansko leto je bila regijska gazela L-tek Elektronika, ki je bila prepoznana tudi za srebrno gazelo. 


Za kulturni program v Kulturnem centru Janeza Trdine bodo poskrbeli mladi novomeški umetniki. Peli bosta Tina Lahne in  Anja Tisovec iz  Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Šola  sodi po številu učencev in učnih predmetov - instrumentov, ki se jih učenci učijo v ožjo skupino najrazvitejših in najuspešnejših slovenskih glasbenih šol, obiskuje pa jo več kot 600 učencev.


Nastopila bosta tudi nadarjena mlada plesalca Neja Horvat in Kany Michel Obenga, ki sta pod budnim očesom koreografinje in trenerke Mimi Marčac Mirčeta si letos na svetovnem prvenstvu v Pragi priplesala naslov svetovnih prvakov. Svoje projekte pa bodo predstavili člani Zavoda Super Glavce in FLL ekipa Roosters iz OŠ Šentjernej. jpš