V letu 1999 je prejelo akreditacijsko listino  za kalibracijski laboratorij. Prejeta akreditacijska listina za kontrolni organ jih je v letu 2002 pripeljala do pridobitve imenovanja s strani ministrstva oziroma Urada RS za meroslovje. Imenovanje za podjetje pomeni možnost samostojnega opravljanja zakonskih overitev meril. Podjetje izvaja tudi periodične preglede opreme pod tlakom, ter redne in izredne preglede vozil po posebnih zahtevah Sporazuma o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil.

Danes imajo 154 akreditiranih postopkov na dvanajstih različnih veličinah. Panoge, kjer podjetje LOTRIČ Meroslovje opravlja svojo dejavnost, so različne vrste industrije, kot na primer avtomobilska, farmacevtska, kovinska, plastična, živilska, elektro, strojna, lesna, kemijska, na področju zdravstva v bolnišnicah, lekarnah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, na področju varnosti v cestnem prometu na tehničnih pregledih, avtoservisnih delavnicah, homologacijskih organih in delavnicah za tahografe ter v razvojno raziskovalnih institucijah.

Prerasli so v skupino LOTRIČ Metrology, ki izvaja dejavnosti v laboratorijih v Selcih (kalibracija meril), Kranju (preskušanje vzorcev, varnost pri delu in požarna varnost) in Otočah (električne in fotometrične veličine) ter v tujini, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem. Na letni ravni 77 strokovnjakov opravi  preko 33.500 meroslovnih pregledov na tehnološkem, zakonskem in varnostnem področju.

Vsi merilni postopki so podprti z lastno razvito programsko opremo  QTree®, ki je prvi sodoben modularno zasnovan meroslovni informacijski sistem z možnostjo dostopa kjerkoli in kadarkoli. Program so razvili v sodelovanju z IJS v letih od 2009 vse do danes. Marko Lotrič mu pravi »rdeča nit našega poslovanja«. QTree® vsebuje upravljanje procesov laboratorija in tehnične module za izvedbo meroslovnih postopkov in izdelavo elektronskih Certifikatov. Prenos tehnologije, zajeto v QTree®,  jim pomaga odpirati nove poti v tujino.

Glede na potrebe trga so programsko opremo QTree®, nadgradili s programskim orodjem za nadzor in spremljanje pogojev okolja v prostoru in napravah - QTree LOG. Aplikacija omogoča stalni vpogled nad senzorji temperature, relativne vlage, zračnega tlaka, koncentracije plinov, osvetljenosti.  Le ti so nameščeni v klimatsko reguliranih prostorih  -skladišča, operacijske sobe, proizvodnje, čisti prostori, laboratoriji ali v napravah - hladilniki, zamrzovalne skrinje. Povezljivost merilne sonde in programa je možna preko USB, WiFi ali Ethernet-a. Produkt QTree LOG se uporablja pri zagotavljanju hladne verige, HACCP sistema, dobre distribucijske prakse (DDP/GDP) in dobre proizvodne prakse (DDP/GMP).

S strokovnostjo so dosegli visoko prepoznavnost v centrih znanja, s katerimi sodelujejo v skupnih projektih. Vključeni so v razvojni center NELA – Napredna elektroindustrija in elektronika. Razvojni center NELA je plod sodelovanja vodilnih slovenskih podjetij iz elektro-predelovalne panoge, ki želijo s sinergijo projektov vzpostaviti pomembno razvojno infrastrukturo na področju elektroindustrije in elektronike. Strateške kompetence novega visokotehnološkega podjetja podpirajo usmeritve trajnostnega razvoja s področja učinkovite rabe električne energije in izrabe alternativnih virov energije, kjer se razvojne sinergije oblikujejo v treh komplementarnih razvojnih programih.

LOTRIČ Meroslovje je nosilec programa zagotavljanje kakovosti in prenos tehnologije.
Z značilnostmi naravnih elementov  vode, zemlje in zraka povezujejo vrednote -z vodo; kakovost, zaupanje, točnost -z zemljo: strokovnost, poštenost, čistost - in z zrakom: inovativnost, odprtost, neskončnost. V podjetju so trije timi, dva sta tehnično usmerjena in sicer tim Prijetni in Precizni, medtem ko tim Modri pokriva področje marketinga.

LOTRIČ Meroslovje je v svoje poslovanje poleg tehničnih standardov vpeljal poslovni model EFQM, ki spodbuja uporabo razširjenih pristopov in strategij. To pomeni večjo svobodo pri vsakodnevnem delu, ki prinaša povečanje učinkovitosti. Vpeljali so lastni portal »ZNAMO= Znanje za naše možgančke Talk«, na katerem posamezniki izvedejo sodelavkam in sodelavcem zanimiva predavanja ali posredujejo koristne informacije. »ZNAMO Talk« traja 20 minut z dodatno 10-minutno razpravo. Te predstavitve snemajo in jih kasneje lahko pogledajo tudi ostali, ki niso bili prisotni na predstavitvi ali želijo obnoviti svoje znanje. Odlična komunikacija z vsemi deležniki se kaže povsod, na sedežu podjetja, na strokovnih in sejemskih dogodkih, usposabljanjih, v medijih in ne nazadnje v ažurnih novicah dogajanj na spletni strani podjetja www.lotric.si.

Sicer je med 256 podjetji v svoji dejavnosti gazela LOTRIČ Meroslovje, ki ima visoko bonitetno oceno A1++, po prihodkih na 12. mestu, po dobičku na 10. in po kapitalu na 11. mestu. Leto 2013 so v matičnem podjetju končali z 2.751.933 evrov prihodkov in imeli 36 zaposlenih, dodano vrednost na zaposlenega so dvignili na 37.600 evrov. Zaradi širitve ponudbe v letošnjem letu pričakujejo 11-odstotno rast prihodkov ter dodatne zaposlitve doma, kot tudi v tujih podružničnih podjetjih v okviru skupine LOTRIČ Metrology.

Njihova vizija odraža globalno in ambiciozno prihodnost: Merimo kakovost pitne vode, zdrave prehrane in čistega zraka, čemur so prilagodili tudi slogan podjetja: Merimo za prihodnost.