Prodajajo pesek, prod, beton in okrasne ovalne kamne za urejanje vrtov, parkov in mestnih središč. Njihov najpomembnejši izdelek so AB montažne konstrukcije, kot je betonski stebri, nosilci, prenapete votle plošče za izgradnjo tovarniških hal in drugih objektov z velikimi razponi. Imajo tudi lastno železokrivnico. Podjetje ima od podjetja Primorje v najemu proizvodni obrat v Ajdovščini, ki je visoko avtomatiziran in ga vodita samo dva zaposlena, obrat pa nameravajo v prihodnje odkupiti.

Prodajno so vezani na enega večjega kupca, s katerim ustvarijo 30 odstotkov letnega prihodka, z nekaj drugimi manjšimi kupci ustvarijo desetino letnega prihodka, ostalo ustvarijo z več kot 100 manjšimi, zelo različnimi kupci. Podjetje se odlikuje po fleksibilnosti, so hitro odzivni na zahteve kupcev in so tudi zelo prilagodljivi v svojih ponudbi. Poskušajo biti čim bolj korektni do svojih naročnikov, ustvarjajo medsebojno zaupanje in poslovne odnose gradijo dolgoročno. Podjetje zaenkrat še ne ustvarja prihodkov od prodaje na tujih trgih, se pa z avstrijskimi partnerji dogovarjajo, da bi začeli prodajati tudi v Avstriji.

Direktor in ožji vodstveni tim se veliko ukvarja z optimizacijo procesov nabave, proizvodnje in logistike. Dobro obvladujejo zahteve tehnologije. Mavrič ocenjuje, da imajo še velike možnosti na področju razvoja strojne opreme, ki jo nujno potrebujejo v proizvodnji. V preteklih petih letih so bili uspešni, ker so dobro izkoristili izpad največjih igralcev na trgu prodaje gradbenega materiala, izdelkov in storitev, kot sta bila SCT in Primorje. „Največja in uveljavljena gradbena podjetja so propadla ali pa zašla v resne težave. To je bila priložnost za manjša, odzivna podjetja, ki so jo lahko dobro izkoristila. Med njimi smo bili na srečo tudi mi,“ pravi Mavrič.

Imajo vse potrebne certifikate za vodenje proizvodnje in certifikate za izdelke, ki se vgrajujejo v objekte. Izpolnjujejo vse zakonske obveznosti, ki jih zahteva opravljanje njihove dejavnosti v Sloveniji. Pri tem so zelo racionalni. Pridobili so vse tiste certifikate, ki jih na njihovem področju zahteva aktualna zakonodaja. Certifikatov ISO ali drugih certifikatov na področju poslovne odličnosti niso pridobili.

Partnerske odnose razvijajo z največjimi kupci, z rednimi zunanjimi sodelavci in podjetji na področju projektiranja, razvoja tehnologije in optimizacije proizvodnje. V komunikaciji z zunanjim okoljem so orientirani na komunikacijo s tehnično - tehnološkim okoljem (Institut za izdajanje atestov, projektanti na področju gradbeništva, elektro stroke in strojništva). Tudi v tem segmentu so zelo racionalni in strogo usmerjeni zgolj na tehnično in tehnološko področje.

Znotraj podjetja je komunikacija zaposleni – vodstvo podjetja direktna. Zaposleni lahko svoja nestrinjanja in alternativne poglede izrazijo svojim neposrednim vodjem ali se obrnejo direktno na direktorja. Ko iščejo nove zaposlene se orientirajo na pretekle reference in zaposlitve, ki jih imajo potencialni novi sodelavci. Iščejo predvsem sodelavce, ki so specialisti na določenem tehničnem področju, na primer na področju poznavanja materialov, poznavanja statike v gradbeništvu, organizacije in optimizacije proizvodnje.

Pri zaposlenih in novih sodelavcih iščejo predvsem notranjo motivacijo za delo. Iščejo in cenijo zaposlene, ki jih področje dela zanima in pritegne. Pozorni so na materialno nagrajevanje in posameznike, ki so samoiniciativni. Ključne zaposlene želijo zadržati. „Svojim sodelavcem poskušamo zagotoviti nekoliko bolj fleksibilni delovni čas, ob tem pa tudi dodatno izobraževanje predvsem na področju našega dela, saj je to za strokovni in osebnostni razvoj naših sodelavcev ključnega pomena,“ pravi Gregor Mavrič.