Njihova osrednja dejavnost je dobava opreme in tehnologije, ki predstavlja 80 odstotov celotnih prihodkov. Poleg tega izdelujejo tudi optična vlakna in surovce za izbrane kupce, obnavljajo stare proizvodne naprave, izvajajo šolanje in prenos znanja.. Ker je trg zelo spremenjiv, pospešeno razvijajo nove produkte, vlakna in stekla oziroma surovce, iz katerih se vlečenjo specialna vlakna. Prav v tem segmentu si želijo povečati svoj tržni delež.

 

Razvili so tudi sodoben koncept procesnega vodenja, ki je zelo uspešen na trgu, saj ga lahko namestijo tudi na stroje konkurenčnih proizvajalcev in jih tako posodabljajo. V obdobju zadnjih nekaj let so tako prodali enako število samostojnih sistemov procesnega vodenja kot proizvodnih naprav. V letu 2013 so imeli skoraj tri milijone evrov prihodkov, v letu 2014 jih načrtujejo 3,6 milijona.

Podjetje, ki ga vodi Borut Lenardič, ki je tudi eden od šestih solastnikov podjetja, 96 odstotkov izdelkov proda na tujih trgih vse od Japonske do Brazilije. Svojo prodajo so razdelili na tri ključne trge, kjer je prodaja tudi precej enakomerno porazdeljena: obe Ameriki, Azija (predvsem t.i. pacifiški rob: Kitajska, Japonska, Malezija, Singapur) in Evropa. Na globalni ravni imajo okoli 40 kupcev, kot so proizvajalci optičnih vlaken ali raziskovalno-razvojni inštituti oziroma univerze, v zadnjem času pa se pojavljajo tudi nove zelene investicije, kjer je potreba po izdelovanju specialnih optičnih vlaken.

Število projektov je lahko odvisno tudi od interesa posamezne države in njihovih investicij v znanost ter razvoj takšnih izdelkov, a temu se lahko zelo hitro prilagodijo. Paradni konj v prihodnosti je tehnologija izdelave določenih tipov stekel, ki se uporabljajo v vlakenskih laserjih, kar predstavlja eno najbolj prodornih področij, ker se tehnologija seli od trdninskih k vlakenskim laserjem.

 

Med njihovimi večjimi kupci so Xian Optics Institute in YOFC na Kitajskem, ruski PNPPK, kanadski Coractive, japonski Hamamatsu Photonics ter različni razvojno-raziskovalni inštituti in univerze, kot sta poljska Tehnična univerza Bialystok in UNAM Institut pri Bilkent univerzi v Ankari, če naštejemo le zadnja dva večja projekta. S sistemom za dopiranje z ioni redkih zemelj iz parne faze CDS imajo 90-odstotni globalni tržni delež, na področju splošne opreme za proizvodnjo optičnih vlaken imajo okoli med 33 do 40 odstotkov globalnega deleža trga.

Material in rezervne dele kupujejo le v tujini, kjer so plačilni pogoji zelo strogi. Tako na primer osnovne kremenčeve cevi kupujejo v nemčiji samo pri edinem svetovnem proizvajalcu. Nekaj opreme in storitev strojnega obdelovanja lahko naročijo v Sloveniji. Njihova konkurenčna prednost so, kot pravijo sami, poznavanje tehnologije, izobraževanje in celostna podpora stranki po nakupu, poleg tega imajo svoj laboratorij, kjer lahko stranke prototipe testirajo, polizdelke pa tudi prevzamejo in jih same testirajo v svojih proizvodnjah ter se nato odločijo za nakup.

 

Podjetje trenutno zaposluje 27 sodelavcev ter nekaj študentov. Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 31 let. Skoraj vsi zaposleni so v podjetje prišli preko pripravništva ali prakse. Na tak način najlažje izučijo inženirje prve stopnje. Ti pridejo s splošno izobrazbo, od njih ne pričakujejo, da bi poznali optična vlakna, ampak se morajo biti pripravljeni učiti, biti profesionalni, in tistim, ki pokažejo potencial omogočajo razvoj kariere. V zadnjem času so najeli svetovalca za kadrovske zadeve, s katerim so skupaj razvili kadrovski razvojni načrt in organizacijsko shemo podjetja.

 

Ključna vrednota, na kateri gradijo podjetje, je timsko delo, saj so vsi procesi v podjetju povezani in je potrebno ogromno komunikacije. Imajo matrično-linijsko organizacijsko strukturo. Formalno imajo dve enoti, ki sta linijsko organizirani, nad tem pa bedijo projektni vodje v projektni pisarni, saj je namreč vsaka stranka, razvoj ali dodelava svoj projekt. Na določenih mestih pa imajo tudi samo enega zaposlenega, ki je istočasno projektni vodja, linijski organizator in delavec v proizvodnji.

Njihov glavni cilj ni rast, samo zaradi rasti, zato tudi niso zanimivi za investitorje, ker ne ustvarjajo “super profitov”. Cilj je, da stalno razširjajo nabor izdelkov ter želijo razvijati in pripeljati na trg boljše, novejše tehnologije. Želijo rasti, da bodo lahko dobivali velike projekte. „Tako smo na primer dvomilijonski projekt v Singapurju so izgubili, ker je bil več vreden, kot pa smo imeli prometa v tekočem letu, čeprav smo bili tehnično in cenovno najboljši,“ je izpostavil Lenardič

 

In kje vidi Lenardič Optacore leta 2020? „Tedaj bo Optacore verjetno deloval v treh poslovnih oddelkih, oddelku proizvodnje naprav in opreme se bosta pridružila oddelek proizvodnje vlaken, surovcev in namenskih kablov ter oddelek razvoja in proizvodnje vlakenskih laserjev. V obdobju 2015-2020 bomo zadržali ali povečali tržni delež na področju proizvodne opreme za specialna optična vlakna, prav gotovo pa bo pridobil zunanje partnerje in investitorje, ki bodo pomagali pri uveljavljanju novih oddelkov na svetovnem tržišču in bodo predstavljali bazo za nastanek novih inovativnih centrov ali podjetij na osnovi pretežno lastnega znanja in tehnologije,“

Po njegovem mnenju bo tak razvoj potreben, ker je tržišče opreme in naprav preveč spremenljivo in odvisno od investicijske klime v posameznih razvojnih okoljih. Novi programi in izdelki pa bodo s svojo inovativnostjo in napredno tehnologijo širše odpirali vrata na svetovno tržišče visokotehnoloških izdelkov za posebne namene. „Za doseganje takih ciljev bo potrebno še naprej skrbno vlagati v kadre na inženirskem in razvojnem področju, ki je interdisciplinarno med fiziko, kemijo in mehatroniko, kot tudi na področju tehničnega in komercialno-finančnega sodelovanja s partnerji, ki imajo ključ do tržnega dostopa na izbranih programskih ali produktnih skupinah.“