V petih letih – od 2008 do 2013 – je 100 najhitreje rastočih podjetij regije prihodke iz prodaje povečalo za 158 odstotkov (lanske gazele 311 odstotkov), medtem ko je osrednjeslovenska regija kot celota v istem obdobju doživela 7-odstotni padec prodaje.So pa letošnje gazele močno prehitele lanske po novoustvarjenih delovnih mestih: število zaposlitev v petih letih so povečale za kar 6600 delovnih mest, lanske gazele 3426, kar pomeni več kot podvojitev. Gazele so v tem smislu balzam in nosilec optimizma: regija je v istem času izgubila skoraj 20.000 delovnih mest.


Ob rasti prodaje in števila sodelavcev gazele povečujejo tudi dodano vrednost: od leta 2008 do 2013 so jo dvignile s 191 na 463 milijonov evrov, kar pomeni 143-odstotno povečanje. V tem času se je dodana vrednost regijskega gospodarstva znižala za pet odstotkov. Povprečna dodana vrednost gazele na lestvici znaša 52.731 evrov na zaposlenega, kar je precej nad slovenskim povprečjem (39.049 evrov na zaposlenega).


Takšne učinke rasti ustvarjajo večinoma podjetja mikrovelikosti – teh je med 100 najhitreje rastočimi osrednjeslovenske regije 62 %, sledijo mala podjetja (33 %), med njimi pa sta tudi dve srednje veliki in tri velike družbe. Povprečna gazela na lestvici osrednje slovenske regije je leta 2013 zaposlovala 34 sodelavcev (lanske gazele v povprečju približno 50).


Delež kapitala  v strukturi financiranja gazel osrednjeslovenske regije dosega 40,2 %, kar je primerljivo s povprečjem regije (39,8 %). So pa gazele bistveno v prednosti po verjetnosti preživetja: kazalnik verjetnosti neuspeha v naslednjih dvanajstih mesecih, ki ga po lastni metodologiji (Failure Score Model) izračunava družba Bisnode, za gazele osrednje Slovenije v povprečju dosega vrednost 77 (lanske gazele 74), medtem ko vrednost istega kazalnika za regijo znaša komaj 49.


Sicer pa je s seznama 100 najhitreje rastočih podjetij regije razbrati, da ima največ teh podjetij sedež v občini Ljubljana, in sicer kar 63, sledijo Domžale, Medvode, Logatec, Grosuplje in Vodice.