Podjetje je v svoji branži, kjer v Sloveniji sicer skupno deluje 553 podjetij, peto po prihodkih in dobičku, ter sedmo po kapitalu. Podjetje se ponaša z visoko bonitetno oceno A1++ ter visokim kazalnikom verjetnosti neuspeha, ki znaša kar 87 (od 100 možnih). Nižja vrednost pomeni večjo verjetnost neuspeha. Leto 2013 so zaključili z dobrimi 24 milijoni evrov prihodkov od prodaje, letošnje leto pa bodo končali z 30 milijonov prihodkov. Trenutno zaposlujejo več kot 180 ljudi, skupaj pa imajo več kot 230  sodelavcev.


Menedžment podjetja tvorijo Tanja Skaza, ki skrbi za vizijo in strateško usmerjanje podjetja, Igor Skaza, generalni direktor, ki upravlja razvoj del  in tehnologijo, ter Ana Laura Rednak, ki je zadolžena za celotno komercialno področje. Skoraj vso proizvodnjo izvozijo, od tega predstavljajo sedem odstotkov izdelki, ki jih prodajajo pod lastno blagovno znamko, četrtina proizvodov pa je plod njihovih razvojnih rešitev.



Njihovi kupci so iz elektro industrije, pohištvene in avtomobilske industrije ter bele tehnike s trgov Evrope, Rusije, ZDA, Japonske  in Kitajske. Laura Rednak pravi, da tudi če potencialni kupec prinese samo idejno »skico na listku papirja«,  so sedaj sposobni to idejo spraviti rentabilno na trg. Kupci so to zaznali in tako se leta 2012 lahko prvič pohvalijo z večjim število novih projektov, med katerimi je tudi uvedba novih tehnologij in razširitev razvojnega oddelka.
 


Tanja Skaza je zelo ponosna na dosežen napredek podjetja, še posebej, ker se zaveda, da je bil narejen z lastnimi ljudmi iz Šaleške doline. Glede na dejstvo, da je njihova smer postati razvojni dobavitelj vsem ključnim partnerjem in razvijati izdelke pod lastno blagovno znamko , se zaveda, da  jim še vedno primanjkuje določenih znanj, ampak spreminjajo koncept razmišljanja, da če so sposobni vložiti milijone v tehnološko opremo, jih bodo tudi v bodoče znanje ključnega kadra, ki ustvarja dodano vrednost podjetja. Zato je toliko bolj razumljiv ponos, da so pri vseh večjih koncernih že dosegli status produktno-razvojnega dobavitelja (Servis level 1). Primer takega produkta je projekt specialne nogice (produkt METOD) za Ikeino kuhinjo in za ta produkt so njihov edini dobavitelj na svetu.  Dolgoročno imajo za cilj, da bodo v Sloveniji povečevali obseg razvojno – prototipskega  dela, proizvodnjo pa delno posredovali kooperantom, takim kot so bili sami pred 25 leti.



V podjetju gojijo štiri vrednote: zagotavljanje kakovosti, osredotočenost na hitrost in fleksibilnost poslovanja, razvijanje dolgoletnega partnerstva in skrb za okolje, pomembno pa se jim zdi spoštljivo in ustvarjalno sodelovanje. Pri iskanju poti iz krize so v letu 2008 začeli z intenzivno implementacijo kadrovske strategije, ki je temeljila predvsem na psihometričnih testih ter na kariernih načrtih, kjer so pri ljudeh iskali predvsem skrite talente za posamezna področja. Po besedah Tanje Skaza je pomembno, da se vsak sodelavec zaveda, kje so njegova »šibka in močna področja« in se vpraša, ali je sposoben ta šibka področja spremeniti v priložnosti. Tako je v kar nekaj primerih prišlo do kar nekaj zamenjav na delovnih pozicijah, kjer so se izkazali izredno dobri talenti in danes le ti kar »cvetijo« in ustvarjajo dobro vzdušje in lepe rezultate. V podjetju so prejeli že več priznanj, med drugim nagrado Managerkam prijazno podjetje, že dve leti zapored pa nagrado za najboljšega zaposlovalca Zlata nit.


»Okolje v Sloveniji , ni ravno nagnjeno sprejemanju napak.  Zato zagovarjam, da se je treba ob uspehih in dosežkih veseliti, prav tako pa znati sprejeti kritiko v trenutkih, ki niso najboljši ,« pove Laura Rednak. Tudi mi smo prešli te okvirje in danes lahko rečem, da štejejo že najmanjše zmage, iz različnih situacij se nenehno učimo in razvijamo. Ključni v podjetju pa so sodelavci, saj Laura izpostavi stališče, da »stroji ne ustvarjajo dodane vrednosti, ampak je le ta ustvarjena z ljudmi, ki delajo za stroji«. Standardi, certifikati so za podjetje nekaj samoumnevnega, ker pa želijo povečati konkurenčnost na Evropski ravni so v letu 2013 začeli tudi s konceptom Lean organization oz. tako imenovani koncept Toyota way. Podjetje so razdelili v tako imenovane mini družbe (MD), ki predstavljajo poslovno-strokovne samostojne oddelke. Vsaka  mini družba ima svojo vizijo, svojo poslanstvo in svoje finančne kazalnike. Vse je pa v povezavi s krovnimi kazalniki in vodje lahko vsak trenutek vedo kako profitabilno deluje njihova celica

Z nekaterimi partnerji sodelujejo že od vsega začetka delovanja. Njihov ključni kriterij sodelovanja  je, ali lahko skupaj z njimi dosežejo skupne razvojne in poslovne sinergije. Prav tako pomemben kriterij sodelovanja je ujemanje na podlagi vrednot in poslovnih konceptov. Ekipa v prodaji ima izdelano natančno bazo obstoječih kupcev z zelo natančnimi osebnimi in poslovnimi podatki, da lahko v odnosu do njih podjetje razvija zelo individualiziran odnos. Odnos  »ljudje so posel » vodi tudi do »od ust do ust« trženja, preko katerega so dobili kar nekaj dobrih projektov. V letu 2014 začenjajo s strokovnim trženjem, od katerega si obetajo kar nekaj novih kupcev in razvojnih projektov.


 
So soustanovitelji Visoke šole za polimere v Slovenj Gradcu in intenzivno sodelujejo tudi z ostalimi fakultetami, kot je fakulteta za strojništvo iz Ljubljane, Gea College, Ekonomska fakulteta in fakulteta za logistiko. V teh  šolah predavajo in omogočajo študentom prakso ter pridobivanje izkušenj.