Še svetlejšo sliko kažejo gazele po novoustvarjenih delovnih mestih: v petih letih so gazele ustvarile kar 1356 zaposlitev (97-odstotna rast) – v tem času jih je regijsko gospodarstvo izgubilo 7798, kar je 13-odstotni padec!
Savinjsko-zasavske gazele rastejo tudi po dodani vrednosti. Ta se je v petih letih več kot podvojila in v letu 2013 znaša 37.063 evrov na zaposlenega, kar pa je še vedno manj  povprečja gospodarskih družb v Sloveniji, ki je 39.049 evrov na zaposlenega.  Približno tretjina gazel (32 od stotih) na lestvici to povprečje presega.


Po velikosti je med gazelami savinjsko-zasavske regije največ (71 odstotkov) mikropodjetij, sledijo mala s 25-odstotnim deležem, štiri podjetja so srednje velikosti, na lestvici pa letos ni velike družbe. Povprečna savinjsko-zasavska gazela ima po podatkih za leto 2013 23 zaposlenih, v primerjavi s povprečno 11 zaposlenimi pet let pred tem.


Če so se lanske gazele umeščale med regije s sorazmerno nižjim deležem lastniškega financiranja, letošnje savinjsko-zasavske gazele izkazujejo najbolj konservativno finančno politiko med regijami: v strukturi financiranja delež kapitala po podatkih iz leta 2013 znaša 58,4 (lani 33,6 odstotka).
Podjetniške gazele savinjsko-zasavske regije imajo, kot velja za gazele na splošno, v primerjavi s povprečnim podjetjem v gospodarstvu večjo verjetnost preživetja: kazalnik verjetnosti neuspeha v naslednjih dvanajstih mesecih, ki ga po lastni metodologiji (Failure Score Model) izračunava družba Bisnode, dosega vrednost 68, kar je enaka vrednost  kot lani. Medtem indeks za regijsko gospodarstvo kot celoto znaša le 44.


Gazela savinjsko-zasavske regije 2013 je bilo podjetje braslovško podjetje Termo-tehnika, ki je bilo prepoznano tudi za bronasto gazelo. Podjetje bo v nekaj tednih že zaključilo gradnjo nove poslovno-proizvodne hale v bližini avtocestnega izvoza. Podjetje se je tudi tokrat uvrstilo na seznam 100 najhitreje rastočih podjetij, pohvalo pa je tudi, da na tem seznamu najdemo še dve podjetji iz braslovške občine.


Sicer pa pregled seznama 100 najhitreje rastočih podjetij savinjsko-zasavske regije pokaže, da ima največ dinamično rastočih podjetij sedež v Celju (23), po deset v Velenju in Žalcu, sedem v Rogaški Slatini in po šest v Slovenskih Konjicah, in Šentjurju.