Podjetje je med letoma 2012 in 2013 zabeležilo skokovito rast prihodkov od prodaje, ki so se s 5,9 milijona evrov dvignili na 8,5 milijonov. Kakšna pa so vaša pričakovanja za letos in 2015?

Lansko leto je bilo izrazito uspešno. Zadnja leta imamo vztrajno rast, ki priča, da smo pravilno zastavili strategijo podjetja. Predvsem v smislu izboljšanja organizacije dela in procesov v podjetju, odpiranja novim trgom in večanja kakovosti.

Glede na to, da so nekateri naši tradicionalni programi v upadanju bi letos in v naslednjem letu pričakovali konkreten padec prodaje, vendar se z intenzivnim osvajanjem novih kupcev v zadnjih letih temu zoperstavljamo. Še več, v letu 2014 in 2015 bomo izpad v celoti nadomestili, v letu 2016 pa pričakujemo nadaljnjo rast s precej bolj razpršenimi programi.

Dodatno od sredine leta 2013 veliko vlagamo v osvajanje certifikata za vodenje kakovosti v avtomobilski industriji katerega imamo plan osvojiti v začetku 2016. To nam bo omogočilo delo s poslovnimi parterji, ki so nam trenutno nedosegljivi.

Zakaj segate na področje avtomobilske industrije, za katero vemo, da je izjemno zahtevna in da se pogoji poslovanja spreminjajo lahko iz meseca v mesec?

Razlogov je več. Če si pripravljen delati v tako zahtevnem poslovnem okolju, ki od tebe zahteva urejenost procesov in vrhunsko kakovost, si bolj učinkovit tudi v drugih, lažjih. Poleg tega imamo velike proizvodne zmogljivosti, ki bi jih radi dolgoročno zapolnili. Zato smo se odločili, da se bomo odprli trgu tudi na avtomobilskem segmentu.

Elektronika prežema praktično vse pore našega življenja, zato ima izjemen razvojni in seveda tržni potencial. Na katerih področjih boste v prihodnje še dejavni?

Razvoj je ključen za napredek. Celotna zgodba podjetja je nastala kot posledica izjemno inovativnih razvojnih idej na področju merjenja gledanosti televizije. Solastnik podjetja g. Vladimir Polič je po duši razvojni inženir, tudi sam sem pred prevzemom vodenja SMT delal devet let v razvoju elektronike. Tako, da je razvoj elektronika naše stalnica. Za prihodnost imamo veliko idej predvsem na področju medicine, elektronike v kmetijstvu in avto-moto programa, na katerih bomo še intenzivneje delali po osvojitvi certifikata za vodenje kakovosti v avtomobilski industriji, saj ne smemo zanemariti tekočega poslovanja.


Na kakšen način pridobivate nove kupce?

Tukaj gre vsa pohvala našemu prodajnemu oddelku, ki se je razvil na podlagi intenzivnih vlaganj in izobraževanj. Tako smo uspešno postavili prodajno strategijo in nedvomno bodo rezultati vidni tudi v prihodnje.

Vsega tega pa ne bi bilo brez hitre odzivnosti proizvodnje in velikega angažiranja vseh oddelkov podjetja. Uspešno dolgoročno pridobivanje novih kupcev zato pripisujem usklajenosti ter zavzetosti celotnega aparata in ne le prodaje.

Uspeh podjetja je verjetno tudi plod zelo intenzivne vpetosti lastnikov v razvoj podjetja, predvsem Petra Poliča…

Na finančnem področju se z lastniki večkrat usklajujemo za optimalno delovanje celotne skupine. Pri strategiji in vodenju podjetja pa smo povsem samostojni.Lastniki nas pri delu podpirajo in nudijo pogoje za uspešno delo. Če te podpore ne bi imeli, zagotovo ne bi bili tako uspešni kot smo. Celotno sliko uspeha pa dopolnjujejo vsi sodelavci, ki so za to, da smo uspešni, ogromno prispevali in se jim kot direktor ob tej priložnosti še posebej zahvaljujem.

Gazele velikokrat opozarjate na pomanjkanje ustreznega kadra, ne le po kompetencah, pač pa tudi po izobrazbi, Kateri kader vi najbolj potrebujete?

Kadri so res tudi za nas pereče področje. Za enkrat smo bili pri pridobivanju ustreznih sodelavcev uspešni, je pa res, da ves čas zelo intenzivno delamo na tem. Uporabljamo vse poti za iskanje kadrov, sodelujemo pa tudi z lokalno srednjo šolo in fakultetami. Zadnje čase v svojo sredino jemljemo predvsem ljudi, ki imajo velik potencial in željo po skupnem delu, nato jih sami razvijemo z izobraževalnimi programi podjetja.

Najtežje je dobiti ljudi s tehničnimi poklici, predvsem elektrotehnike, podhranjen pa je tudi kader za področje kakovosti.

Imate oceno, koliko letno vložite v razvoj?

Vlagamo tako v stroje kakor tudi v naše ljudi. Oddelki imajo matrike usposobljenosti, prek katerih se trajno skrbi za razvoj znanja delavcev. V posodobitev strojnega parka bomo letos oziroma še v začetku naslednjega leta vložili za odtenek manj kot milijon evrov predvsem za zagotavljanje kakovosti proizvedenih izdelkov. Izpostavil bi nakup stroja za rentgenski pregled kvalitete spojev elektronskih komponent s tiskanimi vezji.

Boste uspeli zagotoviti ta denar iz lastnih sredstev? Vse bolj se namreč izkazuje, da se gazele zanašate predvsem na lastne finančne vire.

Glede na poslovne rezultate bi denar lahko zagotovili iz lastnih rezerv. Vendar pa se pri tako velikih investicijah vedno najprej posvetujemo z lastniki in skupaj poiščemo najbolj primerno pot.

Kako pa sicer sodelujete z bankami. Po vnovičnem znižanju obrestne mere ECB je tukaj še nižji evribor. Kako bo to vplivalo na vas?

Znižanje kakršnihkoli stroškov je vedno dobrodošlo. Zaradi strateških vlaganj je ta informacija zelo pozitivna predvsem za Skupino P&P. Boljši pogoji izposoje denarja na SMT trenutno ne vplivajo, ker vlagamo predvsem iz tekočega poslovanja oziroma rezerv.

Kako pa ocenjujete slovensko poslovno podporno okolje? Vam je naklonjeno, ko ga potrebujete?

Zadnje čase je na njegov račun resda slišati kar nekaj kritik. Sam na vse skupaj ne gledam tako črno. Sem zagovornik tega, da moramo v prvi vrsti podjetja sama poskrbeti za svoje poslovanje. Pričakujem pa, da se pogoji poslovanja v Sloveniji ne bodo poslabšali. Pomembno nam je, da bi vsaj plače strokovnega kadra, ki zagotavlja visoko dodano vrednost podjetju in dolgoročni razvoj, razbremenili.

Kot družba se vedno radi pohvalimo, kako naj bi bili v Sloveniji razvojno usmerjeni, iznajdljivi, inovativni … Za inovativnost in razvoj je pa je potrebno ustvariti okolje oziroma pogoje za delavce in podjetja. Tu mislim predvsem na to, da se strokovnemu, inovativnemu kadru omogoči spodobno plačo brez prehude obremenitve podjetij.