Povsod je prisotno načelo, da uspeh posameznika pomeni tudi uspeh za celotno skupnost, formalnosti so zreducirane na minimum, vse je prirejeno čimbolj učinkovitemu in ustvarjalnemu delu. Mislim da slovenska podporna okolja tudi dobro povzemajo to načelo, zakonodaja in davčno okolje pa ne prav zelo.

Nenačrtovano preostanek dneva porabim za reševanje italijansko-slovenskega zapleta z digitalno podpisanimi dokumenti in posledičnega birokratskega labirinta. Nauk dneva: digitalno potrdilo slovenskega porekla ni veljavno v italijanskih postopkih, kljub temu da vsi vpleteni zatrjujejo drugače.

Večer je deloven zaradi zaostanka čez dan, misli mi uhajajo na začetke in prve projekte, ki so se razvili v to, kar je danes Uniki. Eden odmevnejših je bila interaktivna scenografija na začetnih prireditvah Gazela leta 2001, ki jo je konceptualno zasnoval Jurij Krpan. Takrat je majhna ekipa pod vodstvom Matije Krnca postavila vrhunske temelje, ki držijo še danes, posredno pa je kriva tudi za nastanek podjetja Uniki - soustanoviteljico Mijo sem namreč spoznal prav tam.