Po besedah mag. Janka Burgarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), sta oba razpisa SK50 in SK200, ki ju izvaja Slovenski podjetniški sklad (SPS), ter nova podjetniška pospeševalnika, nastala v sodelovanju z Iniciativo Start:up Slovenija, lansirana kot odgovor na pomanjkanje kapitala v najzgodnejši semenski fazi ter posledičnega vse pogostejšega odhajanja obetavnih startup podjetij v tujino. Oba razpisa, prek katerih lahko inovativna podjetja s potencialom globalne rasti pridobijo 50.000 € ali 200.000 € semenskega kapitala v obliki konvertibilnega posojila oz. javne lastniške investicije, zapolnjujeta vrzel v financiranju, ko podjetja še niso zrela za sklade tveganega kapitala in kredite pri bankah, zagonske subvencije, ki jih dodeljuje SPS, pa ne zadostujejo za njihovo nadaljnjo rast.

Pri predstavitvi rezutatov finančnih spodbud za mlada podjetja je direktorica SPS Maja Tomanič Vidovič povedala, da so v zadnjih štirih letih finančno podprli 500 mladih podjetij, s sredstvi v skupni višini 67 milijonov evrov. Med njimi je 250 podjetij prejelo za 17 milijonov evrov zagonskih subvencij v obliki nepovratnih sredstev, 230 podjetij je prejelo garancije za zavarovanje bančnih kreditov v višini 30 milijonov evrov, 20 podjetij pa je prejelo 20 milijonov evrov finančnih spodbud v obliki lastniškega vložka oziroma tveganega kapitala prek sodelujočih družb tveganega kapitala. Podprta mlada podjetja so ustvarila skupno približno 1000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Tudi sicer rezultati SPS kažejo, da mlada podjetja, vključno s startup podjetji, ustvarijo približno 20 odstotkov vseh delovnih mest med vsemi podprtimi podjetji, pojasnjujejo v podjetniškem skladu.

V podobnem obsegu kot letos bo SPS tudi v letu 2015 nadaljeval s finančnimi spodbudami za mlada podjetja, saj bo podprl približno 400 mladih podjetij, od tega okoli 100 čistih startupov oz. podjetij, ki so mlajša od 12 mesecev, v skupni višini 36,2 milijona evrov. Od tega bodo zagonske spodbude znašale 5,8 milijona evrov, lastniškega financiranja v obliki tveganega kapitala v višini 6 milijonov evrov ter garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v višini 22 milijonov evrov, napovedujejo.

V letu 2015 bo SPS za razpisa SK50 in SK200 za dodeljevanje konvertibilnih oziroma klasičnih lastniških vložkov zagotovil skupaj 2,4 milijona evrov, kar je enako kot letos, s to razliko, da bosta razpisa objavljena dvakrat oziroma se bosta izvedla prek dveh odpiranj. Ker je podpora mladim podjetjem eno od priporočil Evropske komisije, je v trenutno sprejetih strateških usmeritvah SPS za finančno perspektivo 2014-2020 načrtovanih skupaj približno 320 milijonov evrov finančnih spodbud. S temi sredstvi načrtuje SPS podpreti približno 3500 mladih podjetij, za katera do leta 2020 predvidevajo, da bodo ustvarila 7000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Zainteresirana podjetja za razpisa SK50 in SK200 morajo svoje prijave prek spletne strani www.startup.si oddati najpozneje do 15. septembra. ”Pomembno je, da se podjetja udeležijo predselekcijsega postopka, saj jim sodelovanje v tej prvi fazi programa, v kateri jim pomagamo pri oblikovanju podjetniške ideje, poslovnega modela, učinkoviti predstavitvi in prijavi na razpis, lahko prinese do 40 dodatnih točk za prijavo. Na podlagi pravočasno oddane prijave v pred-selekcijo, ki obsega deset ključnih vprašanj o podjetniški ideji in ekipi, bodo startup mentorji med vsemi prispelimi izbrali tiste, ki bodo povabljeni na delovni vikend. Na delovnem vikendu, ki se zaključi z demo dnevom, pa bodo izbrani najboljši kandidati, ki se bodo lahko prijavili na razpisa,” je nadaljne korake za udeležbo v novih pospeševalnikih in pridobitev sredstev prek razpisov SK50 in SK200 predstavil Urban Lapajne.