Od ustanovitve naprej zaradi večjega povpraševanja in nujnega razvoja podjetje kupi vsako leto najmanj en CNC stroj, njihova cena pa sega od 100 tisoč evrov pa vse do 750 tisoč evrov. Podjetje, ki ga je Birsa ustanovil s partnerjem Petrom Klemenom, stabilno raste od ustanovitve naprej. Da jih kljub temu, da so majhni, saj zaposlujejo trenutno 25 ljudi, ni strah konkurence, kaže odločitev, da so se iz krize, ki jo je doživelo podjetje v letu 2008, izvili z odločno usmeritvijo na zahodnoevropske trge. V letu 2009 so namreč kupili 5-osni CNC stroj, s čimer so povečali tehnično zmogljivost obdelav in hkrati skrajšali čas izdelave (normalij) orodnih plošč, s tem pa tudi stroške.

»To nam je ne samo  omogočilo ohraniti kupce, ki so razvojni dobavitelji v avtomobilski industriji, pač pa povečati njihovo zaupanje, saj sta poleg najvišje kakovosti izpolnjevanje časovnih rokov dobav in velika prilagodljivost izjemno pomembni in nujni pogoj sodelovanja,« pojasnjuje Urban Birsa. Od leta 2009 so zgradili nove proizvodne prostore in proizvodne zmogljivosti povečali za štiri stroje. Dva 3-osna obdelovalna centra, 5-osni stroj za globoko vrtanje, ki jim omogočajo širitev ponudbe storitev CNC obdelav.

»Poleg klasičnih obdelav želimo v bodoče podporo nuditi tudi strankam, ki izdelujejo prototipna orodja in kjer je časovna komponenta še bolj izražena. V ta namen smo kupili tudi nov 4-osni horizontalni obdelovalni center z izmenjevalcem palet, kar nam bo v bodoče omogočalo delo 24/7. V nočnem času in med vikendi tudi brez stalne prisotnosti operaterja.« Za to pa morajo usposobiti primeren kader, tako CNC operaterje kot tehnologe, ki bodo lahko tak delovni proces obvladali. Da bodo lahko bolje spremljali in načrtovali proizvodnjo, so uvedli informacijski sistem, ki ga je delno razvilo slovensko podjetje. „S programom za spremljanje proizvodnje bomo zajeli ves delovni proces od ponudbe do dobavnice, tisto vmes pa je bistvo programa, s katerim bomo povezali celotno proizvodnjo.“

Direktor pravi, da njihova posebnost niso ne stroji, ne tehnologija in ne ljudje, pač pa sposobnost, da znajo vse niti potegniti skupaj na njim lasten način. Tako je padla tudi odločitev za nakup 5-osnega CNC stroja, saj s 3-osnim niso mogli izpeljati vseh rešitev in poenostavitev, ki so si jih zamislili. Nov stroj, ki sicer stane 750 tisoč evrov in sta partnerja zanj zastavila tudi osebno premoženje, pa jim je to ne le omogočil, pač pa so lahko iz proizvodnega postopka izločili kooperante, pohitrili in pocenili postopke, sami pa začeli razvijati tehnološke rešitve vse od zasnove do izvedbe. 

Sedaj izvozijo več kot polovico proizvodnje. Njihovi kupci so predvsem iz avtomobilske industrije oziroma so z njo posredno povezani. Nekaj kupcev imajo tudi s področja bele tehnike. Kupci so seveda podjetja, ki se ukvarjajo z orodjarstvom, med njimi so najbolj znani nemški Hofmann, avstrijska Haidlmair in Mahle Filter System, iz Slovenije pa LTH Castings, Hidria Rotomatika, Imas, Kolektor Orodjarna, Kovinoplastika Lož, Lama Avtomatizacija, MLM, SIBO-G, Cimat in drugi. »Nenehno premikamo meje v svojih glavah,« je slikovit Birsa. »Ne delamo sicer odmevnih inovacij, a vsak dan na inovativnem način rešujemo tehnološke in inovativne izzive.«

Ves čas sledijo principom poslovne odličnosti, nadgrajujejo svoje procese in tehnologijo, imajo vpeljan sistem vodenja kakovosti ISO 9001 ter so izjemno ponosni, ker so ga nadgradili z učinkovito dokumentacijo.

Sam je veliko vsak dan med sodelavci, saj je tehnolog in skupaj z vsakim upravljavcem CNC stroja razvija rešitve. Tako kot je zahteven do sebe, tudi od sodelavcev pričakuje visoko profesionalnost, odgovoren odnos do dela ter pripadnost kolektivu. Podjetje je majhno in ni hierarhično organizirano, pač pa delujejo kot večja družina. Zaposlujejo ves čas. Sodelavcem, ki se izkažejo, se ob tem tudi nenehno izobražujejo in strokovno napredujejo, zagotovijo ne le stalnost v podjetju, pač pa tudi napredovanje.

»Pomembna je posameznikova učljivost. Eden od upravljavcev CNC stroja je na primer po izobrazbi gozdar, drugi tiskar,« pojasnjuje Birsa. Fluktuacijo v podjetju imajo majhno, najboljše tudi finančno nagrajujejo. Da dobijo vrhunski kader, se mora posameznik pri njih usposabljati najmanj dve leti. Z zaposlenimi v podjetju komunicirajo s pogovorom, torej čim bolj neposredno. Zaposlene sicer najbolj zanima uspešnost, rast in razvoj podjetja. Ankete o zadovoljstvu zaposlenih izvajajo vsako leto. Sicer pa direktor vse zaposlene o poslovanju podjetja in načrtih obvešča na rednih sestankih.

Tudi letos bodo imeli vse kazalce poslovanja boljše, napoveduje Birsa. Trenutno imajo proizvodnjo razprodano za dva meseca naprej. Z novimi zmogljivostmi bodo poskušali dobavne roke skrajšati vsaj za polovico in tako vzpostaviti pogoje za sodelovanje z novimi strankami. Že četrto leto zapored se bodo konec novembra udeležili orodjarskega sejma »Euromold« v Frankfurtu, ker želijo na nemškem trgu utrditi svoj položaj in z dokazano kvaliteto prepričati nove stranke v sodelovanje z nami.

»Kljub temu pa postopoma vstopamo tudi na druge evropske trge. Letos na češki in madžarski trg, v bodoče želimo na nam bližnji italijanski trg in nekoliko bolj oddaljeni francoski avtomobilski trg, kjer pa je zaradi še trajajoče krize nekoliko težje poiskati dobre nove stranke,« pojasnjuje Birsa.

In kako podjetje ORO 3 CNC direktor vidi konec tega desetletja? »Do leta 2020 je še daleč. Razmišljamo o povezovanju podjetij iz okolice, kjer je veliko obetavnih podjetij z namenom ustanovitve skupne platforme za raziskave in razvoj. To bi morala biti v bodoče prioriteta podjetnikom, ki želijo svojim podjetjem dobro in stabilno rast. Vsekakor pa ostaja glavno vodilo v strategiji podjetja, da rastemo z hitrostjo, ki jo obvladamo. Odgovorno do naših strank, zaposlenih v podjetju, lokalne skupnosti in nenazadnje tudi lastnikov.«

Urban Birsa pa si osebno želi, »da bi bili leta 2020 še vedno malo, družinsko podjetje, ki razmišlja in deluje globalno, z zaposlenimi, ki na vsakem koraku ponosno izražajo pripadnost svojemu podjetju.«