Na podlagi lestvic sto najhitreje rastočih podjetij v vsaki od šestih slovenskih regij ter ključnih finančnih podatkov Dnevnik skupaj s družbo Mediade, ki skrbi za metodologijo izbora, oblikuje seznam desetih kandidatov za regijsko gazelo – zmagovalec regije je obenem kandidat za priznanje zlata gazela leta. Raziskovanje v prvi fazi vključuje namizno raziskavo in na tej podlagi izbor podjetij, ki so po presoji najprimernejša za kandidate. Pred izvedbo intervjujev kandidate potrdi tudi metodološka komisija. Pri tem za uvrstitev med kandidate ni nujno, da je podjetje uvrščeno na seznam 500 gazel nacionalne lestvice, mora pa biti uvrščeno na regijski lestvici. Prav tako ni ključno, da je podjetje na lestvici uvrščeno zelo visoko po stopnji rasti prodaje. Cilj izbora so namreč najboljša med najhitreje rastočimi podjetji.

Na podlagi povabila k sodelovanju člani metodološke komisije s petimi regijskimi kandidati opravijo intervju. Novost letošnjih intervjujev je – v sodelovanju s projektom Reinovator – raziskovanje družbenega odtisa gazel. Pomemben vidik učinkovitega uresničevanja družbene odgovornosti podjetij je namreč partnersko sodelovanje z akterji, ki dobro poznajo družbeni problem, ki ga podjetje rešuje, in so opremljeni s specializiranim znanjem o konkretnem področju.

Na podlagi opravljenih intervjujev, finančnih podatkov in podatkov o podjetju ter bonitetnih poročil metodološka komisija izbere po tri nominirance za regijsko gazelo leta. Prednost imajo mednarodno in inovativno usmerjena podjetja, podjetja z višjo donosnostjo (ROE) in višjo dodano vrednostjo na zaposlenega, višjim indeksom DaBeg, prav tako je pomembno, ali podjetje odraža vrednote gazele –  dinamične in obenem trajnostno naravnane rasti. 

Vsaka gazela, ki je izbrana za regijsko gazelo, se uvrsti v finalni izbor Gazela 2014, ki  bo letos  22. oktobra  vnovič v Cankarjevem domu v Ljubljani. Izmed šestih finalistov izberejo člani sveta Gazela zlato, srebrno in bronasto gazelo. Svet Gazela vodi  Matjaž Čadež, predsednik upravnega odbora Halcoma, ki je bil za zlato gazelo izbran leta 2003.