Denar programa bo namenjen raziskovanju in inovacijam za gospodarsko rast in nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard evrov, velik delež teh sredstev pa bo namenjen tudi mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), saj Evropska komisija že dlje časa izpostavlja, da so MSP hrbtenica evropskega gospodarstva.

V ta namen je bil oblikovan tudi eden izmed treh glavnih stebrov programa Obzorje 2020, to je Konkurenčna industrija (Competitive Industries), katerega cilj je krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij. Proračun za to področje bo znašal preko 17 milijard evrov. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja.

Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. »instrument za MSP« (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati malim in srednjim podjetjem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom. Ta instrument bo namenjen vsem vrstam inovativnih MSP, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo. Sredstva bodo namenjena vsem vrstam inovacij, tako tehnološkim kot ne-tehnološkim, pa tudi socialnim in storitvenim inovacijam, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost.

Instrument za MSP bo pokrival vsa področja znanosti, tehnologij in inovacij na podlagi pristopa od spodaj navzgor, znotraj določenih družbenih izzivov in industrijskih tehnologij, tako da bo puščal dovolj prostora za vse vrste obetavnih idej, predvsem v obliki medsektorskih in interdisciplinarnih projektov.

Prvi razpisi programa Obzorje 2020 so bili objavljeni včeraj, torej v sredo, 11. decembra, zato vas pozivajo, da si jih pobliže ogledate, ko bodo dostopni na spletnem portalu.

Veliko informacij o programu Obzorje 2020 pa je na voljo tudi na spletni strani slovenskega ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo.