Večji obseg dela jim narekuje nenehno posodabljanje proizvodnje in v nekoliko manjši meri tudi povečevanje števila zaposlenih, ki jih je trenutno 38. Prihodnje leto bodo v posodobitev proizvodnje, ki je nujna zaradi vse večjih zahtev partnerjev in kupcev, ki pričakujejo tiskovine v vedno krajšem času z zanesljivo dobavo in visoke kakovosti, vložili 500 tisoč evrov, prav tako bodo dodatno zaposlovali. »Kupcem nam ni treba več dokazovati kakovosti naših izdelkov in da so naše cene konkurenčne, saj je oboje naša konstanta, moramo pa seveda zagotavljati tekočo in korektno izvrševanje naročil, ki jih dobivamo praktično iz vse Evrope. Le tako lahko računamo na rast podjetja tudi v prihodnje,« komentira Lilijana Florjančič napovedana vlaganja v tehnološko posodobitev, ki bo tudi v prihodnje zagotavljala velike naklade tiskovin.

Florjančič tisk je na področju dejavnosti drugo tiskanje, saj poleg časopisov in knjig tiskajo zemljevide, zgibanke, plakate, izdelujejo izdelke iz papirja in kartona, skrbijo za knjigoveštvo in dodelavo, v Sloveniji deveto po celotnih prihodkih, 12. po dobičku in 17. Po kapitalu, ki je po podatkih iz 2012 znašal 1,5 milijona, dosegajo pa tudi visoko dodano vrednost, saj je ta v povprečju na zaposlenega 55.192 evrov. Strokovnjake za njihovo področje delovanja je zelo težko dobiti, zato zadnja leta skrbijo za interni prenos znanja, prepričani pa so, da bo tisk na papirju kljub digitalizaciji še nekaj let v porastu.

»Tudi sami smo se spraševali, ali so vse te investicije, za katere smo se odločili, smiselne. Tiskarska branža je bila namreč z novo, elektronsko tehnologijo postavljena pred dejstvo, da bo v taki obliki izpodrinjena. Torej so bila vlaganja rizična,saj nihče ni mogel napovedati, ali bodo knjige, brošure, revije in drugi tiskani izdelki sploh obstali v taki obliki in v kolikšni meri. Sicer je bilo tveganje v napredek in širitev rizična, a prevladalo je splošno mnenje, ki pa izvira iz vsakdanje prakse. Si res lahko predstavljamo vsakodnevno prebiranje knjige, revije... na računalniku in ostalih sodobnih pripomočkih?! Ne, torej bo tiskan produkt ostal. Mogoče ne v takšnem obsegu kot v preteklosti, a zamrl po našem videnju še več generacij ne bo, zato torej vlagamo v produkt in tiskamo naprej.«