Lani je bilo v EU 20,4 milijona MSP, ki so zaposlovala 86,8 milijona ljudi, kar predstavlja 66,5 % vseh delovnih mest v EU. Sektor MSP je lani prispeval 57,6 % bruto dodane vrednosti zasebnega nefinančnega gospodarstva v Evropi, kaže poročilo. Večina MSP je mikropodjetij.

Komisija je objavila tudi podatke o napredku posameznih evropskih držav pri izvajanju Zakona o malih podjetjih v letu 2012. V Sloveniji je bilo leta 2012 prek 108.000 MSP, ki so zaposlovala okrog 420.000 ljudi in proizvedla za približno 11 milijard evrov dodane vrednosti. MSP so predstavljala 99,8 % vseh podjetij in prispevala 64,1 % dodane vrednosti. Predstavljala so tudi 71,7 % vseh delovnih mest v zasebnem nefinančnem sektorju. Slovenska MSP še vedno čutijo posledice krize, zlasti gradbeni sektor. Obeti za 2013 pa so po ocenah iz Bruslja bolj pozitivni.

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) pa je predstavila rezultate tretje evropske raziskave podjetij, ki kažejo, da ima 40 odstotkov vseh podjetij v EU kljub recesiji težave pri iskanju delavcev s pravimi znanji. Z največ ovirami na tem področju se soočajo ravno inovativna podjetja, medtem ko raziskava, ki predstavlja prakse upravljanja s človeškimi viri, sodelovanje zaposlenih in socialni dialog na delovnem mestu, ugotavlja, da je v nekaterih državah že prisotna visoka raven socialnega dialoga in da inovacije na delovnem mestu postajajo vedno bolj priznano gonilo za doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020.