Predstavila bom svoj patent in najpodjetniško ekoidejo mobilno aplikacijo 3R »Več kot odpadki«, kjer bom prikazala uporabo aplikacije za namen preprečevanja, ponovne uporabe in pravilnega ločevanja odpadkov ter inovativno metodo in platformo industrijske simbioze na področju izmenjave odpadnih snovi in njihove ponovne vključitve v proizvodni proces. Danes živimo s času rabe IT tehnologije, ki nam omogoča in olajša številne težave, ki so povezane s heterogenostjo vrst in količin odpadkov na področju pravilnega ravnanja z odpadki. Povsem jasno je, da je ločeno zbiranje odpadkov osnova za nadaljnje ravnanje z njimi, a še večji izziv je, kako preprečiti, da odpadek ne bi nastal, kako ga snovno ponovno uporabiti in pri tem razviti zelena delovna mesta ali obstoječa delovna mesta ozeleneti.


 

Ključno je, da ne smemo izgubiti konkurenčnosti zaradi negospodarne rabe virov, saj smo v Sloveniji glede snovne produktivnosti že premalo učinkoviti, kar kaže, da na enoto BDP porabimo več naravnih virov, kot je povprečje v EU in s stališča konkurenčnosti se dolgoročno postavljamo v izredno negotov položaj. Moj prispevek bo zato osredotočen na možnost povečanja konkurenčnosti v podjetjih z uporabo patenta 3R – aplikacije, ki omogoča za vse odpadke uporabo prednostnega reda, kar podjetja postavlja tudi v kategorijo družbeno odgovornih podjetij. Ker aplikacija 3R-Več kot odpadki omogoča enostavno, hitro in sodobno upravljanje z viri, s tem organizaciji omogoča izboljšanje učinkovitosti virov, zmanjšanje izpustov emisij toplogrednih plinov ter zmanjševanje količine odpadkov. To seveda prinaša korist, kar je v tem času nizke gospodarske rasti ključnega pomena za konkurenčnost. Podjetja lahko postanejo tudi družbeno odgovorna, saj imajo možnost sodelovati s centri ponovne uporabe, ki bodo njihove odpadke oz. odvečne materiale snovno ohranili in jih pripravili za nadaljnjo uporabe.


 

Bistvo je krožno gospodarstvo, za katerega so že vzpostavljeni pogoji. Odgovorni potrebujejo praktično izvedbo in to lahko poudimo z uporabe mobilne aplikacije 3R, ki rešuje tudi težave z odpadki v gospodinjstvu. Mož že pripravlja zajtrk, otroka sta med tem že budna, kmalu se moramo odpraviti na pot. Kar cela družina, saj bova z možem že prej pripravila vse potrebno za sprejem delegacije v CPU Ljubljana, otroka bosta med tem počakala pri moževi sestri v Ljubljani. Med potjo mi pomočnik direktorja Snage Igor Petek sporoči, da je že pripravil vse za uvodne obrazložitve sistema logistike in zbiranja odpadkov. Ker je uspešnost uporabe odpadkov kot virov v veliki meri odvisna prav od učinkovitega ločenega zbiranja, je udeležencem obiska, ki prihajajo iz Albanje, v veliki meri kot župani občin in ministri potrebno predstaviti celovit sistem pristopa, ki vodi do uporabe odpadkov kot virov.


 

Vse je pripravljeno za njihov prihod, tudi v Centru ponovne uporabe in zbirnem centru. Prispe prvi taksi in nato še kombi vozila, skupaj 22 visokih gostov. Po uvodni predstavitvi sledi ogeld dobre prakse zbirnega centra in centra ponovne uporabe, kjer v praksi spoznajo možnsoti uresničevanja prednostnega reda ravnanaj z odpadki. Največ vprašanj je bilo usmerjenih v ceno stroritve ravnanja z odpadki na uporabnika in infrastrukturo, ki omogoča popolno ločeno zbiranje, zanimala jih je tudi povezava in možnosti sodelovanja za vzpostavitev ponovne uporabe. Socialno podjetništvo jim je bil tuj pojem. Iz razgovora izvem, da je v Albaniji ločeno zbiranje še precej na začetku, saj nimajo ustrezne infrastrukture, uporabljajo le skupne pet kubične kontejneje, kamor odvržejo vse, saj so za njih odpadki še vedno zgolj odpadki, v njihovem razumevanju smeti.


 

V centru ponovne uporabe se ustavijo pri kristalu, porcelanu, slikah, umetninah. Želijo kupiti nekaj za spomin iz Slovenije. Sem ponosna, da so v ta namen izbrali prav naš center. Urejena in prijazna ministrica potrka po kristalni uvalni skledi in kristalni skodelici in vpraša, a je ta cena prava. Seveda, odgovorim. Takoj vzame iz police in stisne k sebi, vsa zadovoljna. Oboje ji zavijem v časopisni papir, takšna je naša embalaža, ali pa ponudimo vrečko, ki je do nas prišla preko uporabnikov, ne novo. Vse mora biti v stilu ponovne uporabe, pojasnim. To je bistvo, pritrdi gospa ministrica, še nekaj kupcev postrežem, saj v nedeljo naši zaposleni ne delajo. Vsi se znajdemo v vseh poslih, tako je pač v mikro podjetjih, kjer mora vsak znati opraviti vsako delo.


 

Po dveh urah se delegacija poslovi, izrazijo zadovoljstvo, tudi midva s pomočnikom direktorja Snage sva zadovoljna, saj sva spoznala ljudi, ki želijo na tem področju narediti korake naprej. En razlog je zakonodaja, drugi pa dejstvo, da odpadki preprosto več ne smejo biti smeti. Še po otroke v Črnuče in nato na Štajersko, da dan ne bo prehitro minil, si mislim, ko vidim, da je ura kar naenkrat že dve. Seveda še sledi zelo dobro kosilo, ki ga zna priparaviti naša Pavli. Vse tako okusno, narejeno s srecem. Nemogoče, da ne bi vsega poskusila, seveda razen mesa, saj le-tega že nekaj let res ne pogrešam. Tako kot običajno nas tud danes pospremi z veliko vrečko dobrot, ki jih bomo pojedli skupaj s sodelavci tekom tedna. Spotoma se ustavim še v Centru ponovne uporabe Vojnik, da pregledam dokumentacijo, ki mi jo je pripravila naša promotorka Irena.


 

Tako bo jutri vse pripravljeno za nov teden. Nov teden bo prinesel nove priložnosti, nove izzive in nova pričakovanja. Na planu aktivnosti vidim, da bom jutri dva krat v Ljubljani, najprej na okrogli mizi, ki jo v sklopu celodnevne aktivnosti organizira Karirni center Univerze v Ljubljani in Spirit z naslovom 3P: “Pripravljeni na podjetniško pot”. Zvečer pa me ob deveti uri vabi Studio City na pogovor o socialnem podjetništvu. Se veselim novega tedna, saj bom vsak dan naredila korak naprej, da postane življenje ljudi bolj svetlo in da imajo upanje na lepši jutri. Ker se bliža december, bodo potekale številne dobrodelne aktivnosti, kjer odraslim ljudem, mamicam, očetom, sestram, bratom, ki so polni delovne energije, mnogi visoko izobraženi, nekateri celo z najvišjimi nazivi delijo pakete s hrano in najnujnejšimi potrebščinami.


 

Kar hudo mi je, zakaj ti ljudje, ki so zdravi in bi želeli delati nimajo dostojanstva, da bi si lahko osnovne življenjske potrbščine kupili sami, s svojim denarjem, ki so ga zaslužili s svojim delom. Zato je moje delo v resnici poslanstvo, da najdem možnosti za nove zaposlitve na področjih, kjer rešujemo okoljske probleme na podjetniški način. V mreži centrov ponovne uporabe, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad je zaposlenih 16 ljudi, od tega sedem težje zaposljivih žensk. Toliko družin ima lepše življenje in številni otroci so zato lahko srečnejši, saj poleg tega, da so njihovi starši zaposleni, nudijo centri po simboličnih cenah izdelke, ki si jih lahko kupi vsak in je enakovreden kupec tudi današnji ministrici.


 

V velikem upanju, da se bodo tudi drugi doktorji znanosti lotili podjetništva na praktičen način in omogočali nova delovna mesta tam, kjer jih sedaj še ne vidimo, pri čemer bodo reševali družbene, socialne in okoljske probeleme, kot jih rešujejo naši centri ponovne uporabe, zaključujem pisanje Podjetniškega dnevnika.