Prvič po letu 2004 je podjetje s sedežem v EU zasedlo prvo mestu na svetu. Gre za nemškega proizvajalca avtomobilov Volkswagen, ki je lani v raziskave in razvoj investiral 9,5 milijarde evrov in s tem izpodrinil južnokorejsko podjetje Samsung Electronics na drugo mesto. Med najboljšimi desetimi investitorji je še pet podjetij iz ZDA, dve iz Švice in eno iz Japonske.

Kar zadeva EU, so podjetja iz Italije, Irske in Nizozemske najbolj povečala naložbe v raziskave in razvoj, medtem ko so jih podjetja iz Finske, Danske in Španije zmanjšala. Deset največjih vlagateljev iz EU je leta 2012 prispevalo 97,3 % skupnih naložb vseh 1000 največjih vlagateljev iz EU.

Evropska unija in ZDA igrata ključno vlogo v mednarodnem merilu kot prejemniki in ponudniki neposrednih tujih investicij s poudarkom na znanju. Med letoma 2003 in 2012 je EU pritegnila 22 % tovrstnih tujih investicij iz številnih podjetij zunaj EU. Po drugi strani ima šest od desetih držav z največjim številom mednarodnih projektov sedež v EU. Največ neposrednih tujih investicij prihaja iz EU, ZDA in Japonske, države BRIC, zlasti Kitajska, pa so največje prejemnice. Največ naložb je v sektorju telekomunikacij, avtomobilski industriji ter farmaciji in biotehnologiji.

V primerjavi s podjetji iz ZDA so podjetja iz EU beležila večje povečanje naložb v raziskave in razvoj na področju računalniških programskih orodij in storitev, avtomobilov in njihovih delov, industrijskega inženiringa ter vesoljskega sektorja in obrambe. Slabše pa so se v tej primerjavi odrezala na področju tehnologije za strojno opremo, farmacije in biotehnologije.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi ključnih kazalnikov, ki so naložbe v raziskave in razvoj, neto plače, kapitalski izdatki, poslovni prihodki in število zaposlenih. Podatki temeljijo na zadnjih objavljenih računovodskih izkazih zadevnih podjetij. Pregled stanja na področju naložb v raziskave in razvoj je del dejavnosti spremljanja, ki ga Evropska komisija izvaja za boljše razumevanje trendov na tem področju.