Raziskava tudi kaže, da so podjetja še vedno v veliki meri odvisna od financiranja bank, ki so v zadnjih dveh letih zagotovile 85 % vseh sredstev. Za lastniško financiranje kot alternativo se je po drugi strani odločilo samo 5 % vprašanih podjetij. Novo spodbudo za dostop do financiranja naj bi zato zagotovil nov program Komisije za konkurenčnost podjetij COSME, ki bo potekal od 2014 do 2020.

Program COSME bo namreč malim in srednje velikim podjetjem zagotavljal sredstva za financiranje jamstev in omogočil boljši dostop do tveganega kapitala. Prav tako bo program spodbujal lastniško financiranje, sporočajo iz predstavništva Evropske komisije.