Strokovna komisija, ki je izbirala prejemnike nagrad Invest Slovenia FDI Award, je v ožji izbor vključila zgolj tista podjetja, ki imajo več kot 10 odstotkov kapitala iz tujine, več kot 50 zaposlenih ter dodano vrednost večjo od 35.000 evrov na zaposlenega, dodatni kriterij je bila predvsem visoka bonitetna ocena. V izbor so bila dodana tudi podjetja, ki so prejela finančne spodbude iz naslova Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2011 in 2012, ki ga izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija.

Priznanje v kategoriji velikega storitvenega podjetja, ki je zaposlovalo in ohranjalo zaposlitve tudi med krizo, je prejelo storitveno podjetje s področja telekomunikacij Si.mobil. Ob koncu leta 2012 je imel Si.mobil 662.646 uporabnikov, kar predstavlja 3,6-odstotno rast v primerjavi s preteklim letom in predstavlja 30-odstotni tržni delež. Prihodki od prodaje osnovnih telekomunikacijskih storitev so se v primerjavi s preteklim poslovnim letom povečali za 8,7 odstotkov. Nadaljujejo s ponudbo in vpeljavo novih izdelkov ter storitev, ki izhajajo iz njihovega strateškega partnerstva z Vodafonom in sinergij znotraj mednarodne telekomunikacijske skupine Telekom Austria Group in Mobilkom Austria. Zaposlujejo 380 ljudi, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša več kot 210.000 evrov. Bonitetna ocena bonitetne hiše Bisnode skozi Failure model ocenjevanja rizičnosti podjetij je AA. Od 100 točk ima podjetje 88 točk. Tveganje poslovnega sodelovanja s tem podjetjem je zanemarljivo in podjetje ima visoko napoved bodoče uspešnosti, ugotavlja izborna komisija.

Prejemnik nagrade v kategoriji uspešnih poslovnih rezultatov je podjetje Åkers valji Ravne, podjetje za proizvodnjo kovanih valjev. Osnovna dejavnost koroškega podjetja je proizvodnja valjev, ki obsega proizvodnjo valjev za več valjčno ogrodje ter proizvodnjo površinsko kaljenih valjev.  Dodana vrednost znaša nad 50.000 evrov na zaposlenega, skoraj vse prihodke ustvarjajo v tujini, tuji investitor prihaja iz Švedske. Prihodki od prodaje za leto 2012 so znašali skoraj 17,4 mio evrov, kar je 26,6 % več kot leta 2011. V letu 2012 so zaradi prestrukturiranj proizvodnih enot v skupini Åkers (ukinitev proizvodnje površinsko kaljenih valjev v Franciji in prenos v Slovenijo ter zaprtje sestrskega podjetja na Švedskem) uspeli povečati prodajo na ruskem in skandinavskem tržišču. Bonitetna ocena bonitetne hiše Bisnode skozi Failure model ocenjevanja rizičnosti podjetij je AA. Od 100 točk ima podjetje 88 točk. Tveganje poslovnega sodelovanja s tem podjetjem je po oceni komisije zanemarljivo in podjetje ima visoko napoved bodoče uspešnosti.

V kategoriji novih začetnih investicij, izvedenih v okviru razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij, ki ga izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija, je nagrajenec podjetje Cecomp, proizvodnja in prodaja izdelkov iz pločevine. Investitor je italijansko podjetje Cecomp iz Torina, v Sloveniji so izvedli novo začetno investicijo s področja avtomobilske industrije. Lokacija podjetja je Mirna Peč pri Novem mestu, vrednost investicije je 7 milijonov evrov, projekt pa bo ustvaril 35 novih delovnih mest. Gre za eno večjih greenfield investicij s strani tujih investitorjev v Sloveniji, podjetje bo primarno poskrbelo za potrebe lokalnega trga (primarni dobavitelj Revoz d. d.), si pa prizadevajo tudi za krepitev izvoza na območje srednje in vzhodne Evrope. Bonitetna ocena bonitetne hiše Bisnode skozi Failure model ocenjevanja rizičnosti podjetij je BB. Od 100 točk ima podjetje 60 točk. Podjetje ima visoko napoved bodoče uspešnosti, saj je kot mlado podjetje že pridobilo zaupanje na slovenskem trgu.

Posebno priznanje za dolgoletno prisotnost v Sloveniji pa je prejelo podjetje Lek, ki je član skupine Sandoz. Lek je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz.  V letu 2012 so na trge po vsem svetu lansirali več kot 1.300 novih izdelkov. Lek je postal vodilni Sandozov razvojni center, predvsem pa so se usmerili v tehnološko zahtevne razvojne projekte in odprli nova delovna mesta. Obsežne naložbe v razvoj in v širitev ter posodobitev proizvodnje, ki so v desetih letih, odkar je Novartis kupil Lek, znašale več kot 1,3 milijarde evrov, lastna razvojna skupina s 550 strokovnjaki, med katerimi je več kot 170 doktorjev znanosti, stalno sodelovanje s slovenskimi inštituti in fakultetami, pridobitev statusa edinega kompetenčnega centra za proizvodnjo ampul za ves Novartis, potrjuje njihovo razvojno naravnanost. Vlaganje v znanje se potrjuje tudi s povprečno 20 vloženimi patentnimi prijavami letno in več kot 1.200 podeljenimi patentnimi pravicami v svetu. V letu 2012 so tako med drugim odprli najsodobnejši laboratorij za celično in molekularno biologijo v enoti Biofarmacevtika, začeli z izgradnjo novega kontrolnega centra v Ljubljani in nadaljevali s povečavami proizvodnih zmogljivosti na ključnih programih. Ob koncu leta so začeli prevzemati večje število dodatnih razvojnih projektov kot posledica notranje optimizacije globalne razvojne organizacije, ki jo je ob koncu leta izvedel Sandoz. S tem se še utrjuje položaj razvojnega centra kot ključnega stebra globalnega razvoja. Zaradi visokega porasta obsega so v letu 2012 zaposlili okrog 300 novih sodelavcev. Bonitetna ocena bonitetne hiše Bisnode skozi Failure model ocenjevanja rizičnosti podjetij je AAA. Od 100 točk ima podjetje 92 točk. Tveganje poslovnega sodelovanja s tem podjetjem je zanemarljivo in podjetje je eno najuspešnejših podjetji v Sloveniji.