Forum inovacij pa ima poleg razstave tudi številne druge spremljajoče aktivnosti. Skupno kar 28 ur dolg brezplačni konferenčni program, bo v letošnjem letu poseben poudarek namenjal trajni in pametni rasti. Podrobneje bo predstavljena Strategija pametne specializacije za slovensko gospodarstvo, kar predstavlja osnovo za razvoj in financiranje programov iz naslednje finančne perspektive Evropske komisije, v letih od 2014 do 2020.

Podrobneje bodo posamezna ključna področja pametne specializacije po področjih predstavili v Mednarodnem programu, in sicer v torek ob 15. uri materiale in tehnologije, v sredo ob 13. uri električne in elektronske komponente in naprave, ob 15.15. uri pa še proizvodne, procesne in informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Pomemben del Slovenskega foruma inovacij sta tudi poslovno in tehnološko stičišče, ki za podjetnike in inovatorje pomeni edinstveno priložnost, da brezplačno sodelujejo v različnih 30 minutnih svetovalnih srečanjih.