Spirit Slovenija tako vabi vse zainteresirane, da se pridružijo v skupni vseevropski akciji za spodbujanje podjetništva in podjetniškega duha, da bi skupaj izvedli čim več poslovnih dogodkov na različnih lokacijah po Sloveniji.

Vsebina dogodkov lahko pokriva vse tematike, povezane s podjetništvom: nove podjetniške priložnosti, ustanovitev podjetja, podjetniški proces, podporne storitve za podjetnike, inovativnost, človeške vire, trženje, internacionalizacijo podjetja, mednarodno poslovanje, raziskave in razvoj, motivacijske dejavnike podjetništva, organizacijske veščine, uporabo sodobnih tehnologij pri poslovanju ipd.

Vseevropska kampanja Evropski teden podjetništva 2013 namreč sledi ciljem:

  • ponuditi informacije o ukrepih Evropske unije ter državnih, regionalnih in lokalnih oblasti za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
  • spodbujati podjetništvo, da bo več ljudi, predvsem mladih, resno razmislilo o podjetništvu, kot o možnosti za ustvarjanje kariere,
  • dati priznanje podjetnikom za njihov prispevek k dobrobiti Evropske unije, zagotavljanju delovnih mest, inovacijam in konkurenčnosti na trgu.

Dogodke lahko podjetja brezplačno prijavijo do 22. novembra 2013 na naslednji spletni povezavi.