Dr. Ghemawat, ki se je vpisal na Harvard z 16 leti in pri 24 doktoriral, ter tako postal takrat najmlajši profesor v zgodovini te prestižne poslovne šole, bo na Predsedniškem forumu IEDC-Poslovne šole Bled predstavil konkretne predloge za podjetja, kako se bolje odrezati na mednarodnih trgih in biti bolj globalno prisoten.

Dr. Ghemawat je v svoji DHL lestvici globalne povezanosti med leti 2005 in 2012 spremljal več dejavnikov globalnih tokov: pretok kapitala, informacij, ljudi in trgovine, in sicer v 140 različnih državah. Lanski podatki kažejo, da se Slovenija v povezanosti s svetom daleč najbolje odreže pri trgovini, vendar pa je več kot 90 odstotkov različnih mednarodnih tokov Slovenije vezanih na komaj deset držav. Po pritoku neposrednih tujih investicij na 130. mestu od 140 analiziranih držav. To je dejavnik, pri katerem se Slovenija daleč najslabše odreže. Njegova zadnja študija o indeksu globalizacije po svetu kaže precej zaskrbljujoče trende. Zaradi finančne krize so trgovinski in kapitalski tokovi v primerjavi z letom 2008 upadli. Dr. Ghemawat bo zato predstavil konkretne predloge za podjetja, kako se bolje odrezati na mednarodnih trgih in biti bolj globalno prisoten.