Med podjetji, ki so se uspešno prilagodili na spremembe in se hkrati odzvali na vse večjo konkurenco, je tudi šentjernejsko podjetje Podgorje, ki ga vodi Marijan Kostanjšek. Podjetje je lani, po nekaj letih zmerne rasti prihodkov občutno povečalo prodajo in  prihodke z dobrih 20 milijonov evrov v letu 2014 dvignilo na skoraj 25 milijonov. Za letošnje leto pa že napovedujejo 27 milijonov evrov podaje. Podgorje proda 89 odstotkov svojih proizvodov matičnemu podjetju Adria Mobil, ki večinoma izvaža, ostalo izvozijo sami.


Tretjina je žensk

Trenutno imajo 385 zaposlenih, od tega 33 delavcev iz agencij, trideset odstotkov kolektiva so ženske. Ob povečanem povpraševanju po njihovih izdelkih, ki jih na primer najdemo tudi v barkah Greenline, ki jih še naprej sestavljajo v Zapužah, trenutno potrebujejo več skupinovodij, CNC operaterjev in strojnih operaterjev.

»Sodelovanje z nami je priložnost za vse, ki želijo delati na najbolj sodobnih lesnoobdelovalnih strojih, delati izdelke, ki se vgrajujejo v prestižne avtodome, počitniške prikolice in jadrnice, ki so prodajni hit po celem svetu ter hkrati biti aktivno vpeti v okolje, ki ponuja karierni razvoj slehernemu zaposlenemu,« je poudarila Majda Krajnc, vodja kadrovsko-splošnega sektorja podjetja Podgorje.

Kranjčeva zatrjuje, da so delovni pogoji v proizvodnji zelo dobri, saj imajo edini v Sloveniji  med lesnopredelovnalnimi podjetji klimatizirano proizvodno halo in tri robote, kar je dokaz, da lahko z roboti dela tudi lesna industrija. Njihove plače so 1.682 evrov bruto in so nad branžno dejavnostjo, kot tudi nad povprečjem zasebnega sektorja in republiškega. Zaposleni, ki delajo na CNC strojih v več izmenah, imajo  povprečno 1.200,00 evrov bruto plače ter dodatke in stimulacijo.

Mesec dni za medsebojno spoznavanje

»Vsi kandidati, ki vidijo izziv v naši delovni sredini, naj imajo IV., V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe lesne oziroma druge tehnične smeri, kot na primer; strojne, elektro, logistične ali mehatronične. Obvezno je tudi znanje branja načrtov, želene so delovne izkušnje z vodenjem in delom na CNC oziroma lesnoobdelovalnih strojih. Zaradi narave dela je zaposlitev bolj primerna za moške. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. Novi sodelavci bodo najprej dobili pogodbo za en mesec, da tudi sami ocenijo, ali se vidijo pri nas. Ker pa si z zanesljivimi sodelavci želimo dolgoročnega sodelovanja, bomo pozneje najverjetneje sklenili pogodbo za nedoločen čas,« je dodala Majda Krajnc.

Vsak novo zaposleni delavec dobi ob zaposlitvi mentorja, ki ima nalogo, da ga čim prej poduči o delovanju stroja in usposobi za menjave orodij in kvalitetno opravljanje delovni operaciji. Povprečna starost v podjetju je 42 let, fluktuacija je majhna, zato je večina zaposlitev potrebnih zaradi večanja obsega proizvodnje.

»Od kandidata pričakujemo, da je usmerjen v rezultate dela, kakovost, strokovnost, kompetentnost in stalno učenje, kot tudi v ustvarjalnost in inovativnost, k osebni zavzetosti in pripadnosti, k situacijski odzivnosti in k sprejemanju sprememb in prilagodljivosti,« poudarja Majda Krajnc, ki prijave sprejema na naslov e-pošte: majda.krajnc@podgorje.si do 26. februarja.

Kadrovske štipendije

Da si pravočasno zagotavljajo tehnični kader, tradicionalno vsako leto razpišejo do sedem štipendij za smeri mizar, lesni tehnik in inženir lesarstva. Tako zapolnjujejo vrzel, ki bi lahko nastala ob ukinitvi obveznega vajeništva, ki ga država sedaj vnovič uvaja. Že v naslednjem šolskem letu naj bi namreč izvedli praktična pilotska preverjanja različnih modelov vajeništva v različnih dejavnostih, med izbranimi devetimi poklici so izbrali tudi poklic mizarja ter upravljavca strojev, ki jih potrebujejo tudi v Podgorju. 

Vsem štipendistom nudijo opravljanje delovne prakse, ki je pokazala, da dijakom da največ praktičnega znanja, ki ga pozneje, ko se zaposlijo, potrebujejo pri svojem delu. Vsak štipendist, ki se zaposli, opravlja pripravništvo, ki sicer ni obvezno, vendar se s tem hitreje vključi v delovne procese. Tudi letos bodo vsi dijaki, ki razmišljajo o poklicu mizarja, lesnega tehnika ali inženirja lesarstva po končani osnovni šoli lahko oddali vlogo za kadrovsko štipendijo.

Po izdelanem petletnem načrtu družbi Podgorje kaže, da bo še vedno rastla, vendar bolj umirjeno. Zahteve kupcev po vedno novih dizajnih pohištva, novih metodah dela in skrajševanju dobavnih rokov bodo od družbe terjale v naslednjih letih  dodatne zaposlitve razvojnikov in inženirjev logistike, je še naštela Majda Krajnc.