Evropska komisija na splošno ugotavlja, da evropsko gospodarstvo vstopa v četrto leto okrevanja. Nadaljuje se zmerna rast, ki temelji pretežno na potrošnji. Obenem se večji del svetovnega gospodarstva sooča z velikimi izzivi, zunanji dejavniki pa tveganja za evropsko rast povečujejo.

V območju evra se bo rast po napovedih letos povečala z lanskih 1,6 odstotka na 1,7 odstotka, v letu 2017 pa naj bi se povzpela na 1,9 odstotka. Gospodarska rast v EU naj bi se po napovedih letos ustalila pri 1,9 odstotka, v prihodnjem letu pa naj bi narasla na dva odstotka .

Po pričakovanjih bodo nekateri dejavniki, ki podpirajo rast, močnejši in bodo trajali dlje, kot je bilo predvideno. Ti dejavniki vključujejo nizke cene nafte, ugodne pogoje financiranja in nizek menjalni tečaja evra. Obenem tveganja za gospodarstvo postajajo izrazitejša, pojavljajo pa se tudi novi izzivi: počasnejša rast na Kitajskem in v drugih tržnih gospodarstvih v vzponu, šibka svetovna trgovina ter geopolitična in politična negotovost. Naslednjo gospodarsko napoved bo Evropska komisija predstavila v maju 2016.


 

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-214_sl.htm Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_sl.htm

Na voljo so tudi podatki evropskega statističnega urada Eurostat o energiji in energetski (ne)odvisnosti. EU je bila v letu 2014 za dobro polovico energije, ki jo je porabila, odvisna od uvoza. Energetska odvisnosti Evropske unije je tako znašala 53,4 odstotka, kar je več kot leta 1990, a nekoliko manj kot leta 2008, ko je bil zabeležen do sedaj najvišji odstotek energetske odvisnosti EU. Že od leta 2004 dalje je EU za več kot polovico energije, ki jo porabi, odvisna od uvoza, posamezne države članice pa se glede energetske odvisnosti močno razlikujejo.

V letu 2014 so bile od uvoza energije najmanj odvisne Estonija (8,9 odstotka), Danska (12,8 odstotka) in Romunija (17 odstotkov), najbolj pa Malta (97,7 odstotka), Luksemburg (96,6 odstotka) in Ciper (93,4 odstotka). Med državami članicami, ki porabijo največ energije, sta bila od uvoza najmanj odvisna Združeno kraljestvo (45,5 odstotka) in Francija (46,1 odstotka), najbolj pa Italija (75,9 odstotka), Španija (72,9 odstotka) in Nemčija (61,4 odstotka).

Slovenija je leta 2014 uvozila 44,6 odstotka energije, kar je blizu najnižje vrednosti; slednja je bila zabeležena leta 1992 (41, 5 odstotka). Največ energije je Slovenija uvozila leta 1999 in sicer 55,8 odstotka. Celotno poročilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7150363/8-04022016-AP-EN.pdf/c92466d9-903e-417c-ad76-4c35678113fd Avdiovizualne vsebine EbS lahko spremljate tudi preko mobilnih naprav: http://ec.europa.eu/avservices/m

Ostale odločitve, stališča in mnenja, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, so na spletni strani: http://europa.eu/rapid/