Anketa, ki je bila lani izvedena na vzorcu 179 vodij sektorja za korporativno družbeno odgovornost v državah Srednje Evrope, je pokazala, da 84 odstotkov sodelujočih meni, da podjetja z družbeno odgovornim obnašanjem pripomorejo k iskanju rešitev za družbene probleme v državi. Pri tem so zlasti izpostavili področja okolja, izobraževanja in brezposelnost.

Vprašani so med svoje največje dosežke najpogosteje vključili izobraževalne programe, iniciative v zvezi s trgom dela, podpiranje lokalnih skupnosti in sodelovanje z njimi ter okoljevarstvene iniciative.

Iz rezultatov slovenske ankete je razvidno, da kar 96 odstotkov anketirancev meni, da bodo njihova podjetja pripomogla k reševanju družbeno-okoljskih vprašanj v državi. To, da se bo področje korporativne odgovornosti še naprej razvijalo in da se bo število družbeno odgovornih podjetij povečalo, verjame 35 odstotkov sodelujočih.

Poleg prepričanja, da se družbena odgovornost podjetij ne izplača in ne prinaša nobenih koristi, sta bila na drugi strani kot glavna zaviralca korporativne odgovornosti v državi navedena tudi percepcija tovrstnih dejavnosti kot sponzorskih iniciativ in nepripravljenost podjetij za investicije.

Na dogodku, ki se je odvijal v Ljubljani, je bil prirejen tudi panel, na katerem so govorniki predstavili svoja mnenja o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Adriana Rejc Buhovac z ljubljanske ekonomske fakultete je tako povedala, da mora slednji nujno vključevati družbeni, ekonomski in okoljski vidik.

Podelili so tudi nagrade za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju v okviru natečaja Green Frog Award. V skladu z lani sprejeto direktivo Sveta EU o razkritju nefinančnih in drugih informacij bo nefinančno poročanje letos postalo obvezno, mnoge slovenske družbe pa že zdaj v svoja letna poročila vključujejo poglavje o družbeni odgovornosti oz. trajnostnem razvoju.

Strokovna komisija je nagrado podelila družbi Petrol, pohvalila je tudi Telekom Slovenije in Lek. Direktorica tehničnega razvoja, kakovosti in varnosti v Petrolu Marta Svoljšak Jerman je dejala, da jim nagrada pomeni veliko. "Takšno delo ponavadi ima noto povezovanja, dobre komunikacije in tudi razvoja sodelavcev kot posameznikov," je povedala o korporativni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

Projekt Green Frog Award sicer na ravni Srednje Evrope poteka že od leta 2001, slovenski Deloitte pa se je tokrat prvič vključil vanj.