Med prijavljenimi podjetji je letos prvič tudi več gazel, ki v svoji hitri globalni rasti dajejo poseben poudarek zaposlenim, njihovi strokovni kompetentnosti, pa tudi osebni rasti. Med novinci so tako gazele Baumüller Dravinja, nominirano podjetje za gazelo savinjsko-posavske regije v letu 2014 in v letu 2015, MI Elektronika, gazela osrednje Slovenije v letu 2014, Donar, ki je bil lani nominiran za gazelo osrednje Slovenije, Swarco Lea, leta 2006 gazela Gorenjske, Euro Plus, srebrna gazela 2015, Klika, nominirana za gazelo Osrednje Slovenije v letu 2013, in ORO MET, bronasta gazela 2015.

Med gazelami povratniki pa so Četrta pot, Elvez, Halcom, mimovrste, RCM, Plastika Skaza, Lotrič Meroslovje, RLS Merilna tehnika, ATech elektronika, Infotehna, Imas, Mikrografija, Blažič, robni trakovi, Adria Mobil, in Hidex.

V Zlati niti 2014 je vprašalnik izpolnjevalo 6009 zaposlenih v 83 podjetjih, povprečna ocena, ki so jo dali, pa je znašala 3,81, kar je bila tudi najvišja ocena v vseh dotedanjih osmih izborih. Zanimivo bo videti, kako visoka bo letos, saj sta se razumevanje in odzivanje zaposlenih na razmere v gospodarstvu in družbi spremenili.

»Veseli nas, da je projekt vedno bolj prepoznan v slovenskem prostoru. Temu pripisujemo odločitve za sodelovanje vedno več novih podjetij, ki poleg tega, da kažejo zanimanje, da izmerijo kakovost odnosov v organizaciji, in željo po izboljšanju, prispevajo tudi svoje dobre prakse v bazen znanja, ki ga ustvarja Zlata nit. S projektom smo v devetih letih izbora spoznali že 330 različnih podjetij,« poudarja Anisa Faganelj, vodja projekta Zlata nit.

Zlate prakse

Bazen znanja se zadnja tri leta dopolnjuje tudi s spoznanji natečaja Zlate prakse, ki poteka v sklopu projekta Zlata nit. »V njem lahko sodelujejo tudi organizacije, ki se niso odločile za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, želijo pa širši javnosti predstaviti svoje dobre prakse. Kako? Tako, da prijavijo projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek. Prijavnico podjetja preprosto najdejo na spletni strani projekta, oddati pa jo je treba do 29. februarja. Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere so organizacije ponosne in jih želijo deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo,« našteva Anisa Faganelj.

Med letošnjimi povratniki je tolminski ITW Metalflex s kar 324 zaposlenimi. »Z odgovori, ki jih pridobimo iz izpolnjenih vprašalnikov Zlate niti, lažje dodatno preverimo, ali smo se ustrezno odzvali na rezultate iz predhodnega leta, ali smo uspešno zastavili in izpeljali ukrepe za izboljšanje organizacijske klime oziroma zadovoljstva zaposlenih na področjih, na katera so nas ti prek vprašalnika usmerili,« pravi Špela Krajnc, odgovorna za kadre.

Spodbujanje sodelavcev

»Sodelavce vsako leto pred začetkom izpolnjevanja anket seznanimo, da podjetje znova sodeluje v projektu in do kdaj jih prosimo za čim bolj iskrene odgovore. Uporabljamo objave na oglasnih deskah in interni strani podjetja, o rezultatih in predvidenih ukrepih pa nato natančneje pišemo tudi v internem glasilu ter zaposlene seznanimo ob izidu vsakoletnega zbornika. Aktivnosti v projektu Zlata nit torej spremljamo sproti, zato da ga naši zaposleni čim bolje spoznajo in v naslednjem letu prispevajo svoj izvod izpolnjenega vprašalnika.«

Zadnja leta so se kadrovsko najbolj okrepili s tehničnim kadrom na oddelkih razvoja in tehnologije. »Po končanem izobraževanju zaposlujemo naše štipendiste, soočamo pa se z velikim pomanjkanjem ustreznih kadrov s področja vzdrževanja in orodjarskih veščin,« je opozorila Kranjčeva. Sodelovanje v Zlati niti jim za zdaj pri kadrovanju ni prineslo posebnih prednosti, četudi večina najboljših zaposlovalcev pravi, da so prav zaradi prepoznavnosti, da so odgovorni do svojih zaposlenih, vedno zanimivejši za iskalce zaposlitve in da želi z njimi sodelovati vse boljši kader.

Tudi v ITW Metalflexu sklenejo z novimi sodelavci pogodbo za nedoločen čas, fleksibilnejše oblike zaposlitev za določen čas uporabljajo ob občasnem povečanju naročil kupcev in drugih potrebah, ki se pojavijo med letom, kot so na primer nadomeščanja.