„Prav tako dajemo velik poudarek pridobivanju mladih, ambicioznih proizvodnih delavcev, ki delo opravljajo z veseljem in predanostjo. Prizadevamo si, da lahko vsak posameznik v podjetju razvija svoje zmožnosti ter poklicne želje in ambicije, v skladu s cilji in strategijo podjetja. Zaupamo si in verjamemo, da lahko vsakdo svoje delo opravi po svojih najboljših močeh.“ poudarjajo v Siliku. Vsako leto v povprečju zaposlijo 20 novih sodelavcev, zato imajo posamezna delovna mesta razpisana stalno, saj ves čas dodajajo nove kadre. „Če se imate vsaj nekatera spodaj navedena znanja, ste vabljeni, da pošljete vlogo in CV, četudi ni aktualno objavljenega razpisa. Posamezne vloge obravnavamo sproti.“

Ključna zaželena znanja (različno po posameznih oddelkih v podjetju) so:
tekoče znanje nemščine ali
izkušnje iz avtomobilske industrije ali
poznavanje tehnologije brizganja plastike oz.gume ali
obvladovanje konstrukcije orodij za brizganje plastike/gume (CREO oz. ProE) ali
strojniška izobrazba (strojni tehnik, inž.strojništva, ..) ali
specifična znanja (FEM analize, CATIA, CREO) ...

 aktualna prosta delovna mesta

Siliko PE VRHNIKA:  

1. TEHNIČNI KOMERCIALIST - SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV

Glavne naloge:

- komunikacija s kupci o tehničnih detajlih (izdelki iz gume, plastike, silikona; večinoma za nemško avtomobilsko industrijo)

- sprejemanje in beleženje naročil

- sodelovanje pri pripravi ponudb

- koordinacija med oddelki podjetja in kooperanti

- občasni obiski poslovnih partnerjev (tujina) ter elektronska in telefonska komunikacija

- odgovornost za posameznega kupca

Zaželena izobrazba: univerzitetna izobrazba tehnične smeri ali ekonomske smeri s predhodno tehnično izobrazbo

Druga znanja: tekoče znanje angleščine ali nemščine, izkušnje iz avtomobilske industrije - B2B poslovanje, dobre organizacijske, analitične, pogajalske in komunikacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, mobilnost, visoka samoiniciativnost ter pozitivna naravnanost.

Delovne izkušnje: tri leta na podobnih delovnih mestih. Nujne so delovne izkušnje na tehničnem področju - kombinacija tehnika (strojništvo, mehatronika, elektrotehnika) in komercialista.

Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost samostojnega in timskega dela, odgovornost, organiziranost, natančnost in pripadnost delu, suveren nastop, urejenost

 2.       CNC OPERATER (REZKANJE IN POTOPNA EROZIJA)

Glavne naloge:

- upravljanje CNC 5-osnih obdelovalnih strojev za izdelavo orodij za brizganje gume in/ali plastike

- upravljanje CNC strojev za potopno erozijo

- izdelava programov za obdelave

- druga dela v orodjarni

Zaželena izobrazba: strojni tehnik ali inž.strojništva.

Druga znanja: zaželeno poznavanje tehnologije 5-osnega rezkanja in tehnologije elektro erozije, klasična orodjarska znanja (struženje), varjenje …

Delovne izkušnje: zaželeno vsaj eno leto na podobnih delovnih mestih

Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost samostojnega in timskega dela, odgovornost, natančnost in pripadnost delu. Delo je enoizmensko.

 3. CNC PROGRAMER (CAM)

Glavne naloge: programiranje za CNC izdelavo orodij (CAM). Nujne so izkušnje v izdelavi CNC programov, zaželeno poznavanje NCG ali ProE (CREO).

Zaželena izobrazba: strojni tehnik ali inž.strojništva.

Druga znanja: Izkušnje v 3D oblikovanju izdelkov in izdelavi konstrukcije (CAD) so prednost.

Delovne izkušnje: zaželeno vsaj 1 leto na podobnih delovnih mestih

Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost samostojnega in timskega dela, odgovornost, natančnost in pripadnost delu.

Delovni poteka enoizmensko.

4. NASTAVLJALEC/PRIPRAVLJALEC STROJEV (lokacija dela: V rhnika)

Opis del in nalog: Različna dela v proizvodnji izdelkov za avtomobilsko industrijo. Delo na strojih za izdelavo izdelkov iz gume, priprava in čiscenje orodij ter manjša popravila orodij(peskanje in montaža), druga razna dela v proizvodnji, postopoma tudi menjava orodij (vpenjanje orodij, zagon in spremljanje izdelkov), nastavljanje strojnih parametrov, sodelovanje pri vzdrževanju strojev in opreme. Kasneje možno napredovanje na druga odgovorna delovna mesta

Izkušnje NISO POGOJ - na delovno mesto se kandidat lahko tudi priuči - s postopnim napredovanjem iz proizvodnje. Lahko je tudi druga izobrazba, zaželeno tehnične usmeritve. Pričakujemo mlajše osebe, ki imajo delovne navade; voljo do dela in si želi napredovati ter delati v proizvodnji. Pogoj je splošna praktičnost in tehnična razgledanost kandidata.

Delovne izkušnje: niso potrebne

Zaželena izobrazba: tehnična izobrazba V. ali VI. stopnje (zaželeno strojna usmeritev)

Druga znanja: Splošna praktičnost in tehnična razgledanost kandidata.

Zaželene osebnostne lastnosti: delavnost, odgovornost, organiziranost, natančnost in pripadnost delu.

5. Vodja izmene v proizvodnji (lokacija dela: VRHNIKA)

Delovne naloge:

- vodenje in organiziranje proizvodnega procesa v času svoje izmene;
- prevzem izmene od predhodnika – primopredaja (seznanitev z izdelano količino, z novostmi, težavami,…);
- izvajanje procesne kontrole in odpravljanje neskladnosti v svoji izmeni;
- priprava in menjava orodij (vpenjanje orodja, zagon, spremljanje izdelkov) in nastavitev strojnih parametrov;
- nadzor nad knjiženjem proizvodnje (pravilnost knjiženja, doseganje normativov…) in odpravljanje nepravilnosti;
- nadzor in odgovornost za pravilno delovanje in uporabo strojev, naprav in objektov;
- organizacija ukrepov ob ugotovljenih neskladnostih v proizvodnji;
- nadzor nad kvaliteto opravljenega dela podrejenih delavcev;
- sodelovanje pri ažurnemu vzdrževanju strojev;
- odgovornost za proizvodna sredstva (stroji, drobni inventar…) v svoji izmeni;
- posredovanje predlogov in izboljšav odgovornemu za posamezno področje.

4-izmensko delo. Delo poteka okoli 80 odstotkov v proizvodnji, 20 odstotkov v pisarni. Veliko je tudi neposrednega dela s stroji (nastavitve parametrov..), vožnja z viličarjem.

6. RAZVOJNI TEHNOLOG za brizganje plastike /ali gume (Lokacija dela: Vrhnika)

Glavne naloge:

- načrtovanje, uvajanje in optimiranje tehnoloških procesov
- razvoj delovnih naprav in pripomočkov za delo
- spremljanje novosti na področju tehnologije brizganja elastomerov
- ozdelava tehnološke dokumentacije in vnos podatkov v računalniški sistem
- usposabljanje strokovnega kadra 
- sodelovanje z vodjo OKC glede tehničnih detajlov sprememb ali popravil orodij
- sodelovanje pri pripravi kalkulacij: Izdelava koncepta procesa in ovrednotenje

Zaželena izobrazba: inženir strojništva ali druga podobna tehnična smer

Druga znanja: Poznavanje tehnologije brizganja plastike ali gume (nujno vsaj poznavanje tehnologije izdelave izdelkov iz plastike in postopna priučitev tehnologije gumarstva), računalniška pismenost (MS Office)

Delovne izkušnje: vsaj 3 leta na podobnih delovnih mestih

Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost samostojnega in timskega dela, odgovornost, organiziranost, natančnost in pripadnost delu

Delovni čas: 1-izmensko 

Pogodba: POGODBA ZA NEDOLOČEN ČAS s poskusno dobo šest mesecev

7. STUDENTSKO DELO – VZDRŽEVANJE (VRHNIKA)

Različna tehnična dela tehnologiji in  oddelku vzdrževanja – sodelovanje pri izdelavi različnih priprav, optimizacij, popravila strojev in opreme itd.. Zaželena znanja: varjenje, poznavanje mehanike, pnevmatike, elektronike, splošna praktičnost. Zaželeni dijaki/študenti strojne smeri, mehatronike, mehanike in podobnih tehničnih smeri. Kasneje možna zaposlitev v primeru dobrega dela. 

8. STUDENTSKO DELO – ORODJARNA (VRHNIKA)

Različna tehnična dela v ORODJARNI – ročna orodjarna, delo na CNC strojih. Zaželena znanja: klasična orodjarska znanja, struženje, varjenje, splošna praktičnost. Zaželeni dijaki/študenti strojne smeri. Kasneje možna zaposlitev v primeru dobrega dela. 

9. UPRAVLJALEC STROJEV (PE Sevnica)

- upravljanje stroja za brizganje gume in/ali drugih strojev v proizvodnji
- čiščenje, dodelava in kontrola izdelkov
- knjiženje izvedenega dela
- odgovornost za kvaliteto izdelkov in vseh opravljenih del

Zahtevana je osnovnošolska izobrazba, delo poteka 4-izmensko.

 10. ROČNI ORODJAR - PE Sevnica

Delovne naloge:

- priprava materiala in pripomočkov za delo
- vrtanje, rezkanje, struženje, varjenje in druge obdelave kovin na podlagi delovne dokumentacije
- izdelava sestavnih delov na podlagi tehnične dokumentacije
- sestavljanje orodij in raznih sestavnih delov

Pričakujejo:

- poklicna ali srednja izobrazba strojne ali sorodne (tehnične) smeri, zaželeno orodjar / oblikovalec kovin

- izkušnje iz sestavljanja in upasovanja orodij za plastiko.

Delo bodo omogočili izkušenemu orodjarju. Pričakujejo delovne izkušnje iz orodjarstva vsaj tri leta.

Delo poteka v Siliko PE Sevnica. Delo poteka enoizmensko.

11. VZDRŽEVALEC STROJEV IN OPREME  – HIDRAVLIKA (PE Sevnica)

Glavne naloge: vzdrževanje strojev in opreme – hidravlika
Nujne so delovne izkušnje na področju hidravlike. Predvsem iščejo
- osebe, ki imajo izkušnje z izdelovanjem hidravličnih cilindrov (ohišja, batnice) in ostalih hidravličnih priključkov;
- osebe, ki imajo izkušnje s servisiranjem hidravličnih strojev ali gradbene mehanizacije;
- osebe, ki imajo delovne izku šnje z proizvodnjo hidravličnih komponent ali z obnovo hidravličnih sklopov;
Prednost imajo kandidati s praktičnimi izkušnjami v avtomobilski industriji  ali poznavanjem  plastike in gume.

12. RAZVOJNI INŽENIR - LSR (PE Sevnica)

Priprava materiala, nastavitve strojev, optimizacije postopkov brizganja LSR in plastike

Zahtevana izobrazba: vsaj 6. stopnja strojne smeri (inž. strojništva) ali višja (dipl. inž. strojništva, mag. strojn).

Nudimo:

- redno delovno razmerje, po poteku pogodbe za določen čas možnost podaljšanja za nedoločen čas
- 4-izmensko delo
- delo v stabilnem, uspešnem in priznanem podjetju

13. STUDENTSKO DELO – TEHNOLOG V PROIZVODNJI –  (SEVNICA)

Različna  dela v TEHNOLOGIJI (na oddelku proizvodnje gumi-tehničnih izdelkov, oddelku LSR&plastika in/ali na oddelku priprave in obdelave art.):

- priprava in izdelava tehnološke dokumentacije

- optimiranje tehnoloških procesov

- razvoj delovnih naprav in pripomočkov za delo.

Zaželeni so študenti strojne smeri. Možnost opravljanja obveznega praktičnega usposabljanja ali priprave diplomske naloge ter kasneje možna zaposlitev v primeru dobrega dela.