Za prijavo na dogodek je mladim prvič doslej na voljo novo spletno mesto: danzakariero.si. Na njem lahko pobrskajo med predstavljenimi podjetji. Izberejo tisto, ki ga želijo obiskati, in se elektronsko prijavijo za obisk. Glede ogleda podjetja se lahko posvetujejo tudi s starši ali učitelji. Za obisk podjetja se lahko prijavijo do ponedeljka, 23. 11. 2015. Trenutno se na spletnem mestu predstavlja že več kot 150 podjetij iz vse Slovenije. Spletno mesto je pregledno urejeno in prilagojeno mladim, njegova uporaba je preprosta in prijazna. Ponuja tudi možnost iskanja podjetij po abecedi, posameznih regijah ali dejavnostih. 

V gospodarstvu še vedno opazijo, da imajo mladi in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. Ohranjajo se spomini o težkih delovnih pogojih, nezanimivih področjih dela, manj priljubljenih in spoštovanih poklicih. Pri tem pozabljajo, da se s tehnološkim razvojem spreminjajo delovni procesi in delovna mesta ter krepijo možnosti za razvoj kariere v različnih delovnih okoljih. 

Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši se neredko znajdejo v stiski, ko se odločajo o vpisu v nadaljnje izobraževanje. Vendar tako kot pri vsakem odločanju tudi tu velja, da je dovolj ustreznih informacij podlaga za dobro odločitev. Z dnevom odprtih vrat slovenskega gospodarstva si prizadevamo učencem in staršem zagotoviti priložnost, da pridobijo čim več uporabnih informacij o poklicih, delovnih pogojih in razvoju podjetij v svojem okolju, da spoznajo obetavne poklice, ki jih naše gospodarstvo potrebuje. Tako jim želimo olajšati odločitev o nadaljevanju izobraževanja. Lani so Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva izvedli prvič, na njem pa je sodelovalo 176 podjetij.