„Prizadevamo si, da lahko vsak posameznik v podjetju razvija svoje zmožnosti in poklicne želje ter ambicije v skladu s cilji in strategijo podjetja,“ poudarja Marjeta Borštnik, odgovorna za kadre v Siliku. Podjetje ob stalnem vlaganju ohranja visoko dodano vrednost na zaposlenega, ki znaša 49.757 evrov, dviguje dobiček in zmanjšuje zadolženost.

V podjetju, ki dela pretežno za avtomobilsko industrijo, si želijo predvsem mlade in ambiciozne sodelavce s področja strojništva in tehničnih znanosti. Na Vrhniki zaposlijo CNC operaterja za rezkanje in potopno erozijo, CNC programerja, nastavljavca strojev, razvojnega tehnologa za brizganje plastike, vodjo izmene v proizvodnji, za vzdrževanje strojev in opreme ter v orodjarni pa želijo dati priložnost dijakom in študentom, najboljše pa nameravajo kasneje zaposliti. V Sevnici pa potrebujejo upravljavca strojev, ročnega orodjarja ter vzdrževalca hidravlike.

Enoizmensko delo čaka CNC operaterja in CNC programerja. Pri obeh je želena izobrazba strojni tehnik oziroma inženir strojništva ter vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu. Delovne izkušnje pa niso potrebne za prijavo na delovno mesto nastavljalce/pripravjalec strojev, saj se za to delovno mesto lahko kandidat tudi priuči, je pa želena tehnična izobrazba V. ali VI. stopnje, po možnosti strojne smeri.

Velik izziv pa ponuja delovno mesto vodje izmene. Delo namreč poteka 4-izmensko, 80 odstotkov v proizvodnji in preostanek v pisarni. Kandidati naj imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu ter tehnično izobrazbo V. ali VI. stopnje, po možnosti strojne smeri. Za nedoločen čas s 6-mesečno preizkusno dobo zaposlijo razvojnega tehnologa, ki bo v vrsti nalog zadolžen tudi za spremljanje novosti na področju tehnologije brizganja elastomerov in usposabljanje strokovnega kadra. Kandidati naj imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter končano strojno fakulteto ali fakulteto katere druge tehnične smeri.

V Sevnici na mestu ročni orodjar pričakujejo izkušenega orodjarja, ki ima za seboj najmanj tri leta delovnih izkušenj, delal pa bo samo v eni izmeni. Praktične izkušnje po možnosti iz avtomobilske industrije bodo odločilni faktor tudi pri zaposlitvi vzdrževavalca strojev in opreme. Potrebujejo pa tudi strojnega inženirja, ki ga bodo sicer zaposlili za določen čas, v primeru medsebojnega razumevanja in potreb pa ga bodo lahko zaposlili za nedoločen čas.