Kandidati naj imajo najmanj pet let delovnih izkušenj pri razvoju tiskanih elektronskih vezij, zaradi velikosti sistema in zagotavljanja dolgorčne stabilnosti pa si Visionect želi sodelavca, ki bo pripravljen na dolgoročno sodelovanje. Po šestmesečnme preozkusnem obdobju ga bodo zaposlili za nedoločen čas. Prijave kandidatk in kandidatov sprejemajo do 30. novembra na naslov: jobs@visionect.com.

Opis nalog

 • Shematsko oblikovanje in načrtovanje tiskanih vezij

 • Upravljanje s seznamom materialov (Bill of Materials)

 • Skrb za produkt med zasnovo, oblikovanjem, optimizacijo in potrjevanjem

 • Sodelovanje z ekipo za strojno programsko opremo pri razvoju produkta

 • Sodelovanje z ekipo za oblikovanje produkta pri mehanski integraciji

 • Sodelovanje s proizvajalci in z zunanjimi sodelavci

 • Stroškovna optimizacija načrtovanih rešitev

 • Priprava rešitev za množično testiranje in proizvodnjo

 • Odgovornost za skladnost s CE, FCC in drugimi relevantnimi standardi  

Zahtevana znanja

 • Oblikovanje vgradnih (embedded) digitalnih sistemov in naprav potrošne elektronike

 • Večplastno oblikovanje vezij (8-12 plasti, impedančno ujemanje)

 • Razvoj vezij, primernih za delovanje z visoko hitrostjo (DDR Ram, visokofrekvenčna oz. visiokoprepustna vodila)

 • Izkušnje z zagotavljanjem integritete (presluhi, diagram očesa, zaključevanje signalov)

 • Simulacija vezji s HSPICE

 • Oblikovanje tiskanih vezij v programu Altium Designer ali podobnem programu

 • Izkušnje pri rokovanju z opremo (osciloskop, logični analizator, viri napajanja)

Velik plus

 • Izkušnje pri skladnosti s standardi (certifikat CE in FCC - EMI, EMC, Safety)

 • Izkušnje pri razvoju vezij z brezžičnimi moduli

 • Izkušnje pri razvoju baterijsko napajanih vezij z zahtevami po izjemno nizki energetski porabi

 • Oblikovanje v skladu s predvidenimi stroški, zmožnostjo izdelave in testiranja