Prvi razpisi takšne garancijske sheme se bodo začeli v začetku prihodnjega leta, ko bo podjetniški sklad ponudil 90 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Ti bodo namenjeni financiranju novih investicij, razvojnih projektov in/ali obratnih sredstev, so sporočili iz sklada.

"Izdana garancija za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih mikro, mala in srednja podjetja najemajo pri eni od sodelujočih bank, pomeni lažji, hitrejši in cenejši dostop do kreditov, kar se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov, ki bremeni podjetnika," so izpostavili.

Sklad je pogodbo o pridobitvi pogarancij Evropskega investicijskega sklada (EIF) podpisal minuli teden. To se je zgodilo po uspešni kandidaturi za sredstva programa COSME - program EU za konkurenčnost podjetij in mikro, malih in srednjih podjetij za obdobje 2014-2020.

Glavni cilj programa je zagotoviti boljši dostop do financiranja malih podjetij v različnih fazah življenjskega cikla. Za njegovo uresničitev bodo imela podjetja prek garancijske sheme več možnosti za dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z garancijami.

Na ravni EU se pričakuje, da bo s tem programom podprtih med 220.000 in 330.000 malih podjetij v skupni vrednosti med 14 in 21 milijardami evrov.