Predstavil je primer gradnje novih prostorov in kampusa Dunajske univerze, ki je po njegovih besedah energetsko samozadostna. Nove prostore so zgradili pred dvema letoma. Od tedaj ves čas pozorno spremljajo izplen trajnostne gradnje. Preverili so tako prihranek pri porabi energije kot tudi vpliv na boljše počutje študentov in zaposlenih, ter na delovno učinkovitost zaposlenih.

Prve ugotovitve, ki še niso dokončne, kažejo, da so stroške ogrevanja in hlajenja zmanjšali za 35 odstotkov, skupno porabo energije za 40 odstotkov, zaposleni pa naj bi bili tudi zaradi bolj svetlih in bolj prijetnih prostorov bolj učinkoviti in sicer za kar 15 odstotkov. Collazzo je poudaril, da tudi v Avstriji sprejemanje ustrezne zakonodaje, ki bi podpirala trajnostno gradnjo, poteka počasi in da pri gradnji novih prostorov niso čakali odločevalcev. »Politika je povsod, a mi smo se odločili, da damo prednost prihodnosti in smo šli v ta družbeno odgovoren projekt.«