Univerza na Primorskem je že lani pridobila nekaj sredstev na podobnem razpisu, letos pa so bili precej bolj uspešni, je na današnji novinarski konferenci pojasnil prorektor za znanstveno in raziskovalno delo Štefko Miklavič. Pri projektih so sodelovale vse fakultete primorske univerze in skoraj 200 študentov, od tega 172 z domače univerze. Vključenih je bilo 35 podjetij in drugih organizacij ter 67 pedagoških in 36 delovnih mentorjev.

Cilj je bil, da bi se študenti s pomočjo pedagoških mentorjev s fakultet in delovnih mentorjev iz podjetij spopadli z realnimi, aplikativnimi težavami, ki jih imajo njihovi partnerji. Preko reševanja teh problem študenti po besedah Miklaviča "uporabljajo pridobljeno znanje na univerzi, pa tudi navezujejo stike, spoznavajo potencialne delodajalce in si s tem nekako olajšajo prehod iz univerzitetnega izobraževanja v samo zaposlitev". "Po drugi strani pa upamo, da je to tudi v pomoč samim gospodarskim partnerjem, da na ta način tudi spoznajo naše študente - svoje potencialne bodoče zaposlene," je dodal prorektor.

Projekti so bili večinoma interdisciplinarni in so posegali na vsa področja, je še pojasnil Miklavčič, na novinarski konferenci pa so predstavili tudi nekatere od projektov. Javni zavod Park Škocjanske jame je denimo v sodelovanju s fakulteto za humanistične študije izvedel projekt o zdravilnih rastlinah biosfernega območja Krasa, s čimer so po besedah predstavnice parka Vanje Debevec Gerjevič revalorizirali tako tradicionalna znanja o ljudskem zdravilstvu kot tudi biotsko raznovrstnost.

Na fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije so v sodelovanju s podjetjem Zoosofia razvili biometrični čitalec. Kot je pojasnil Peter Maričič, so pri tem dokazali, da lahko oči živali služijo kot "prstni odtisi", to pa omogoča neinvazivno identifikacijo in sledljivost živali. Aplikacije čitalca segajo od trgovine z živalmi in ribogojstva do raziskovanja populacij ogroženih vrst.

Študent Turistice Boštjan Klemenčič pa je sodeloval pri organizaciji Soča Outdoor Festivala, pri čemer so želeli povezati aktivni športni turizem s samo destinacijo ter v organizacijo vključiti lokalno prebivalstvo. Pri delu na projektu so udeleženci, kot je pojasnil, pridobili pomembne kompetence in nove izkušnje ter se naučili timskega dela in trajnostnega delovanja.