Razlog za to se skriva v čedalje večji popularizaciji humanističnih poklicev, pa tudi v dejstvu, da je priložnosti za inženirje več kot dovolj, predvsem v tujini, kamor se v želji po lepši prihodnosti tudi odpravijo in zelo redko vrnejo. Vzrok za to so predvsem boljši pogoji dela, boljše plačilo ter predvsem večji razvojni izzivi. Razumeti moramo, da si posamezniki, predvsem mladi, s specializiranimi znanji oziroma »razvojniki« želijo postati del neke uspešne globalne zgodbe. Jim to priložnost lahko ponudimo tudi v Sloveniji? Prepričan sem, da le malo podjetij. Takšen trend odliva najboljšega tehničnega kadra pa je na daljši rok poguben za slovenski razvoj.

Ker se naše podjetje širi in načrtuje zagon serijske proizvodnje električnega motorja, konstantno potrebujemo specializiran in tehnično specifičen kader. Po mojih dosedanjih izkušnjah pa takšnih posameznikov ne bomo našli kar tako. Ravno danes sem se dogovoril za razgovore s potencialnimi novimi sodelavci v podjetju GEM motors. Iščemo predvsem tehnični kader (inženirje strojništva in elektrotehnike) ter vodilni kader na področju prodaje in marketinga z izkušnjami v mednarodnem okolju. Se pa sprašujem ali je posameznikom danes pomemben tehnološko-tehnični izziv pri iskanju dela.

Veliko kadrom, ki prihajajo iz fakultete to ni najpomembnejše. Seveda poleg izzivov želimo ponuditi čim boljše pogoje dela. Predvsem želimo ustvariti okolje v katerem se bodo »razvojniki« dobro počutili, kjer bodo imeli priložnost pokazati svoj potencial ter bodo s svojimi idejami in rešitvami lahko prispevali k izboljšanju produkta. Trenutno se posvečamo tudi nadgradnji laboratorijske in razvojne opreme ter IT podpore za razvoj. Pravzaprav, če se izrazim nekako v prispodobi, želimo, da naše podjetje postane prostor ustvarjanja, v katerem bodo zaposleni čutili navdušenje ob delu, kot takrat, ko smo bili še veliko mlajši in se nam je bilo dovoljeno igrati.

Sicer pa bi pisanje svojega dnevnika zaključil še z zelo pomembnim področjem, ki ga pogosto v startupih zanemarjamo – preprosto zato, ker je bilo na začetku toliko energije potrebno vložiti v razvoj inovacije, potem v testiranje, kasneje ni bilo časa, ker smo se fokusirali na preboj izdelka na trg, potem pa je prišlo na vrsto ukvarjanje s pridobivanjem sredstev, nato intelektualna zašita, itd. Novega dela pri razvoju in rasti podjetja ne zmanjka. Vendar pa pri tem ne smemo zanemariti odnose in delovno okolje v podjetju. In temu bi rad sam namenil več priložnosti v prihodnjih mesecih.