Florjančič tisk je sedaj gospodarska družba, v katere  poslovanje je vpeta vsa družina, vodenje pa Ivan Florjančič zadnja leta intenzivno prenaša na sinova Roka in Naca, ki sta odgovorna za proizvodnjo in prodajo. Podjetje se je ob nenehnem vlaganju v tehnologijo razvilo v eno najsodobnejših  tiskarn v Sloveniji, ki zadnja leta več kot 80 odstotkov prodaje ustvari na tujih trgih, večinoma v Nemčiji, Franciji, Angliji in na Švedskem. Prav sposobnost hitrega prilagajanja je bila odločilni dejavnik, da se je podjetje dokazalo na teh zahtevnih trgih in dnevno sledi povpraševanju. Tiskarna Florjančič je opremljena tako strojno kot kadrovsko za vse vrste del v tiskarski panogi, od priprave tiska, samega tiska, izdelave knjige, časopisov, letakov, zgibank do proizvodnje izdelkov iz papirja in kartona. 
 


Podjetje v panogi, v kateri deluje 587 gospodarskih družb, po dodani vrednosti, ki znaša 53.593 evrov na zaposlenega, zaseda 41. mesto, po prihodkih pa sedmo in po dobičku šesto mesto. Lani so ustvarili  8,31 milijona evrov skupnih prihodkov in 463 tisoč evrov dobička, za letos pa Rok Florjančič napoveduje devet milijonov evrov prihodkov in 52 zaposlenih. Rast prihodkov podjetja je izjemno dinamična, saj so še konec leta 2010 ustvarili  3,62 milijona evrov prihodkov, indeks rasti prodaje med letoma 2009 in 2014 pa znaša 425.Četudi tehnologijo ves čas posodabljajo, saj  vložijo v povprečju 500.000 evrov v tehnologijo in v rezervne dele na leto, dodatno zaposlujejo in imajo že 45 sodelavcev, do konca leta pa jih bodo imeli 52. »Po našem mnenju je poklic tiskarja lep, dela se v urejenem delovnem okolju, torej delo ni umazano, kot še vedno veljajo očitno globoko ukoreninjeni predsodki. Tudi zato verjetno zanimanja za delo v tiskarstvu ni. Pomagamo si tako, da usposobimo lasten kader. Tako imamo poleg sedmih tiskarjev še nekaj priučenih lastnih sodelavcev. Če vidimo, da ima nekdo željo in talent, mu omogočimo delo na drugem delovnem mestu. To je za zdaj edina pot,« pripoveduje Rok Florjančič. V izobraževanje kadrov redno vsako leto vlagajo sredstva, celoten dobiček pa gre v tehnološko posodobitev podjetja.Ker imajo sodobno tiskarsko opremo in obvladujejo celoten proces tiska od naročila do predaje tiskovin naročniku, so sposobni izdelati tudi izjemno velike naklade in s tem so velikokrat v prednosti pred konkurenti v panogi.
»Kupcem se nam  ni treba več dokazovati, imamo kakovostne produkte in konkurenčne  cene, to je že naša stalnica v poslovanju. Vsakič  znova pa se dokazujemo pri kakovosti in doseganju dogovorjenih rokov dobave naročil,« poudarja Lilijana Florjančič, ki je v podjetju zadolžena za finance in računovodstvo. Vsako naročilo izdelka v tiskarstvu je enkraten proces, ki je podvržen natančno določenim postopkom tako v pripravi, tisku kot dovršitvi. V vseh postopkih  tiskarskega procesa  je na prvem mestu zagotovitev kakovosti in rokov, ki že nekaj let zadovoljujejo še tako zahtevne kupce doma in v tujini.


Zaposlene vodijo z zgledom. Spodbujajo jih k odkriti in jasni komunikaciji v procesu proizvodnje, če so težave, pa k hitremu sporočanju zapletov in rešitvi. Na prvem mestu je odgovornost, ki jo spoštujejo prav vsi zaposleni. Sodelavcem z idejami vodstvo  prisluhne, o njih pa se pogovori na sestankih ožjega vodstva. Imajo dobro vpeljan sistem uvajanja novih sodelavcev, ki traja v povprečju do štiri leta, po tem obdobju pa tako priučeni sodelavci samostojno opravljajo tudi najzahtevnejša dela, kot je na primer tiskanje. Za medsebojno dobro povezanost in zaupanje poskrbijo tudi z rednimi druženji in stiki ter s tem krepijo pozitivne medsebojne odnose.Nove partnerje kupce pridobivajo na  različne načine, še vedno pa je zelo pomembna prisotnost na  sejmih, kot je na primer frankfurtski sejem, kjer predstavljajo svoje izdelke, se srečujejo s partnerji ter posredno spoznavajo trende v tiskarstvu in založništvu. Partnerjem je Tiskarna Florjančič vedno odprta za spremljanje izdelave naročil, tako kot za nove dogovore in naročila. So družbeno odgovorno podjetje, saj pri uporabi papirja upoštevajo certifikat FSC. Sledijo vsem drugim okoljskovarstvenim zahtevam pri proizvodnji in pri vseh dobaviteljih.