Mladi bodo v sklopu delavnic iskali rešitve za obstoječa podjetja oziroma zavode, med drugim tudi za Chipolo, pametni obesek za ključe, s katerim je zasavska ekipa zaslovela na Kickstarterju in nato kmalu postala zelo resno podjetje, in zavod Razvojna liga, ki na Kickstraterju ravno zbira sredstva za strateško namizno igro Decadolo

Vsi izzivi so sicer opisani tukaj, kjer se zainteresirani lahko tudi prijavijo za sodelovanje:


PIVOVARNA KNAP, Renee vozelj s.p.

Opis podjetja: Smo zasavsko podjetje, ki proizvaja, polni in distribuira pivo Herc. Obstoječa prodaja trenutno poteka v Zagorju, Trbovljah, Hrastniku, Idriji in Velenju, torej po območjih, kjer je prisotna rudarska tradicija. Po območjih brez rudarske tradicije znamka Herz ni dovolj poznana.

Izziv mladim - PIVOVARNA KNAP 1: Poiiščite inovativne pristope k trženju (tržnih poti) našega izdelka izven rudarskih območij s poudarkom na komuniciranju s potencialnimi uporabniki.

Izziv mladim - PIVOVARNA KNAP 2: Poiščite nove načine trženja na obstoječih trgih oz. območjih z rudarsko tradicijo.

V primeru ustrezne rešitve obstaja interes podjetja za nadaljevanje sodelovanja z uspešnim timom.

CHIPOLO

Opis podjetja: Smo mlado raziskovalno in razvojno podjetje, ustanovljeno leta 2013, trenutno imamo 14 zaposlenih. Naš osrednji produkt je Chipolo, ki se prodaja v več kot 25-ih državah po celem svetu.

Izziv mladim - CHIPOLO 1: Poiščite nove funkcionalnosti, ki jih kupci želijo oz. pričakujejo od produkta Chipolo?

Izziv mladim - CHIPOLO 2: Naša ciljni kupci so v starostni skupini med 25 in 55 let. Poiščite nove načine za povečanje prodaje Chipola v starostni skupini med 15. in 25. let.

Izziv mladim - CHIPOLO 3: Za nadaljnji razvoj iščemo nove visokokvalificirane kadre (inženirje, oblikovalce…), ki jih v Zasavju ni, iz drugih območij pa jih težko privabimo na delovno mesto v Zasavju. Poiščite inovativne pristope k privabljanju visoko usposobljenega kadra v Zasavje.

V primeru ustrezne rešitve obstaja interes podjetja za nadaljevanje sodelovanja z uspešnim timom.

Zavod Razvojna liga

Opis: Zavod Razvojna liga je bil ustanovljen junija leta 2012, kot odgovor na pomanjkanje poznavanja trajnostnega razvoja v širši družbi. Eden od naših osrednjih produktov je namizna družabna igra za 2 igralca Decadolo.

Izziv mladim - Zavod Razvojna liga 1: Preverite pravila igre in poiščite možne izboljšave oz. nadgradnje produkta.  
Izziv mladim - Zavod Razvojna liga 2: Vaš izziv je poiskati kupce in prodajne poti za produkt Decadolo.

V primeru ustrezne rešitve obstaja interes podjetja za nadaljevanje sodelovanja z uspešnim timom.

Mladinski center Trbovlje

Opis: Mladinski center Trbovlje je zadolžen za opravljanje mladinskega dela oz. dela z mladimi. Med svoje dejavnosti urščamo tudi organizacijo različnih dejavnosti za mlade ter zagotavljanje prostorov v okviru mladinskega hotela. 

Izziv mladim - MCT 1:  Poiščite inovative pristope k organizaciji mladinskega tabora.

Izziv mladim - MCT 2:  Poiščite nove vsebine, storitve oz. produkte, ki bodo prispevali k povečanju zasedenosti hostla.

V primeru ustrezne rešitve obstaja interes podjetja za nadaljevanje sodelovanja z uspešnim timom.

Zavod KŠTM Trbovlje, socialno podjetje

Opis podjetja: Smo prvo registrirano socialno podjetje v Trbovljah. Ena od osrednjih dejavnosti je zbiranje še uporabnih izdelkov ter priprava izdelkov za vnovično uporabo po ugodnih cenah. Dejavnost klasičnega centra ponovne uporabe izdelkov želimo nadgraditi s spremembo zunanje podobe pohištva in ustvarjanja unikatnih izdelkov, s tem pa dodati vrednost izdelkom in doseči nov segment kupcev.

Izziv mladim - Zavod KŠTM:  Za nadgradnjo dejavnosti bomo potrebovali tudi zaposlitev kvalificiranega kadra. Vaš izziv je poiskati samovzdržni poslovni model za center kreativne reuporabe.

V primeru ustrezne rešitve obstaja interes podjetja za nadaljevanje sodelovanja z uspešnim timom.