Rast prodaje in dodane vrednosti sta pri stoterici najhitrejših podobni rasti v stoterici najhitrejših iz lanskega leta, saj so prodajo med letoma 2009 in 2014 dvignila za 198 odstotkov (lanska stoterica za 199 odstotkov), dodano vrednost pa za 160 odstotkov (podjetja iz lanskega leta za 165 odstotkov).

podravsko_pomurska2015.jpg

 

Regijsko gospodarstvo prav tako ohranja pozitivni trend, saj so podjetja dvignila prodajo  za 16 odstotkov, tako kot na Gorenjskem. Dodano vrednost  so dvignila za šest odstotkov. Kazalnik verjetnosti preživetja, ki ga po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, je pri stoterici podjetij dravsko-pomurske regije 76 in je najnižji med vsemi šestimi regijami, za regijsko gospodarstvo pa ta kazalnik znaša 46, nižjega ima samo še savinjsko-zasavsko regijsko gospodarstvo (45). Na seznamu sto najhitreje rastočih podjetij prevladujejo mikro in mala podjetja, srednje velikih je 9, ob njih je samo eno podjetje veliko, torej z več kot 250 zaposlenimi.

statdravskopomurska.jpg