Komisija za izbor Managerja leta, ki jo sestavljajo Tomaž Berločnik, predsednik komisije, in člani Franjo Bobinac, Igor Hafnar, Sebastijan Piskar, Melanie Seier Larsen, Cvetka Selšek, Sonja Šmuc in Aleksander Zalaznik, so svojo odločitev pospremili z utemeljitvijo:

"Z odločno petletno strategijo je Matjaž Merkan s preko 50 sodelavci povsem redefiniral področja produktnih skupin, tržnih segmentov in strojnega parka. Zadali so si ambiciozen cilj, da želijo postati eden petih največjih proizvajalcev kakovostnih umetnih brusov in tehničnih tkanin v Evropi. S tem je prišlo do ključnega preobrata: čeprav so imeli odstotek svetovnega tržnega deleža brusov za domačo uporabo, so se odločili za repozicioniranje v zahtevnejši in donosnejši segment brusov za profesionalno uporabo, kjer tudi že dosegajo skoraj odstotek svetovnega trga.

Ta strateška odločitev, do katere je prišlo pod vodstvom Matjaža Merkana, je prinesla veliko premikov: donosnost kapitala se je povišala na 10,8 %, hkrati se je za 42 % znižala zadolženosti družbe, letno vlagajo v posodobitev proizvodnje 5 mio evrov, postopno se dviguje tudi dodana vrednost na zaposlenega (v povprečju za 7,5 % letno). Največji skok so dosegli pri dobičkonosnosti: ob zmerni rasti prometa, ki bo letos dosegel 84 mio evrov (3,4-odstotna rast glede na 2014), se dobiček skokovito povečuje – lani je bil s 3,4 mio evrov za kar osemkrat višji kot leta 2012; še bolje bo letos, ko je dobiček že ob polletju znašal 3 mio evrov, kar je 48 % več kot v istem obdobju lani. Večino prometa ustvarijo v tujini, saj kar 94 % proizvodnje izvozijo na zahtevne evropske trge, Bližnji vzhod, v Severno Ameriko in Severno Afriko; prisotni so v kar 84 državah.

Pomembni aduti združenega Swatycometa so velike proizvodne kapacitete na eni lokaciji, prilagodljivost, dobavni roki ter lastna proizvodnja mrežic za izdelavo brusov. Razvijajo in vlagajo v svoje blagovne znamke, odločni so pri modernizaciji proizvodnje. Kot pionirji v branži vlagajo v avtomatizacijo in robotizacijo procesov, kar pozitivno vpliva na produktivnost, natančnost in zanesljivost proizvodnega procesa, kakor tudi na povečevanje stroškovne učinkovitost in cenovne konkurenčnosti. Njihova edinstvenost je tudi ponujanje celovitih rešitev na področju brušenja na najzahtevnejši ravni – brus kot izdelek so nadgradili v celovito storitev: uporabnikom svetujejo, kako naj izdelek uporabljajo, da bodo povečali produktivnost v proizvodnji, kako naj nastavijo stroj, da bo najbolje deloval, kar kupci cenijo."

Merkan sicer poudarja, da uspehe Swatycometa ustvarjajo zaposleni. Zadovoljstvo 860 zaposlenih po anketnem spremljanju raste, družba pa krepi vlaganja v ljudi. Skrb zanje se kaže skozi masovno izobraževanje, varnost (medtem ko je bilo leta 2012 delovnih nesreč 53, so jih do sredine letošnjega leta zabeležili 9) in promocijo zdravega načina življenja, povzemajo v Managerju.

Izjemnost Swatycometa po njihovem mnenju odseva tudi deležu sodelavk v sicer pretežno moški branži. Med zaposlenimi jih je 40 odstotkov, toliko jih je tudi med vodstvenimi in vodilnimi kadri, kar je redkost med proizvodnimi podjetji. Managerke vodijo največje proizvodne enote (in s tem kar 64 odstotkov vseh zaposlenih), upravljajo pa še sektorje za logistiko, ekonomiko in finance ter kadrovsko pravno službo. To visoko kulturo podjetja je sekcija managerk pri Združenju Manager letos nagradila tudi s priznanjem Managerkam prijazno podjetje.

"Merkan z energijo, ki jo prinaša v podjetje kot prvi človek Swatycometa, prispeva, da se zadeve v podjetju premaknejo in premikajo. Zase pravi, da je dober poslušalec, ki je sposoben različne ljudi usmeriti k istemu cilju. Cilj pa je zmagovati v mednarodni tekmi oziroma: »Biti drugi ne koristi.« Uspeh je, pravi Merkan: » ... ko uspeš zagotoviti lastnikom primeren donos, potem pa jih z dobrimi projekti prepričati, da jih finančno podprejo in ponovno investirajo v podjetje. Ko to povežeš še z zadovoljstvom zaposlenih, imaš zmagovalno formulo.« Aktiven je tudi v širši družbi kot podpredsednik svetovne organizacije za varnost na področju brušenja in častni predsednik odbojkarskega kluba Swatycomet Zreče," so še zapisali v Združenju Manager.