Objavljeni so še trije razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oziroma organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju/ki ter v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu. Razpis za vse kategorije je odprt do 25. septembra 2015, za prijave za posebna priznanja je udeležba brezplačna.

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2015 je vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Junija 2014 je nagrada Horus prejela Nacionalno priznanje za odličnost v spodbujanju evropskega podjetništva v kategoriji Odgovorno in odprto podjetništvo.

Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so junija 2015 ustanovili Poslovni klub Horus, ki združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja.

Nagrado Horus 2015 podeljujejo IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Sofinancirajo jo prijavitelji, Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Častni pokrovitelj nagrade je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

»Novost letošnjega izbora je, da bomo nekoliko poenostavili vprašalnik za podjetja. So se pa podjetja, ki so bila do sedaj prepoznana kot družbeno odgovorna, povezala v Poslovni klub horus, katerega ključni namen je prav spodbuditi načrtno vpeljevanje družbene odgovornosti v slovenska podjetja,« je poudarila Anita Hrast, direktorica IRDO.

Podjetja v Poslovnem klubu Horus delujejo z namenom, da z družbeno odgovornostjo vplivajo na oblikovanje širših družbenih učinkov. V svoji vsakdanji praksi v poslovnem in zasebnem okolju širijo uporabo načel družbene odgovornosti, ki so bila sprejeta na svetovni ravni v ISO 26000 in podprta z dokumenti Evropske unije, ki pravi, da je družbena odgovornost pot iz sedanje krize. Ta načela so: pristojnost/uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do deležnikov, spoštovanje vladavine prava, mednarodnih norm, spoštovanje človekovih pravic. Dodatne informacije na  IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si