Baumüller Dravinja, ki je del koncerna Baumüller, v Sloveniji pa ga vodi tehnični vodja in prokurist Jožef Klanjšek, zadnja leta raste z najmanj 20-odstotno stopnjo rasti prihodkov na leto. Spomladi so iz Nemčije v celoti preselili proizvodnjo električnih omaric, kar je pomenilo povečan obseg dela in tudi nove zaposlitve. Podjetje trenutno zaposluje 168 ljudi, skupaj z agencijskimi pa 193, konec leta 2014 pa so s 142 sodelavci ustvarili za 18,5 milijona evrov skupnih prihodkov. Večino prodajo na tujih trgih.

Biomasa je manjše družinsko podjetje iz Luč, ki je začelo svoje zametke dobivati leta 1995 na visokogorski kmetiji, kjer so razvili prve rešitve za ogrevanje z lesno biomaso. Podjetje, ki se je v začetku specializiralo za proizvodnjo lesnih sekancev ter za prodajo, montažo in servis individualnih kotlov na lesno biomaso, so ustanovili leta 2000. Kasneje so začeli z izgradnjo industrijskih sistemov ogrevanja na lesno  biomaso ter z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). V letu 2007 so začeli z izgradnjo Biomasinega biomasnega centra (BBC) v bivšem Glinu Nazarje, kjer danes proizvajajo elektriko, tehnično suhe sekance, brikete in pelete. Podjetje, ki ga vodi Rok Suhodolnik, trenutno zaposluje 28 ljudi, letošnje leto pa bodo zaključili predvidoma z nekoliko manjšim prometom kot preteklo leto, ko so ustvarili za 12,7 milijona evrov skupnih prihodkov.

Plastika Skaza je hitrorastoče slovensko podjetje, usmerjeno v razvoj novih plastičnih izdelkov iz recikliranih ter okolju in zdravju prijaznih materialov. Odlikuje jih predvsem dolgoletno partnerstvo z velikimi tujimi podjetji, ki poslujejo v več državah, na področju izdelovanja bele tehnike ter avtomobilske in elektro industrije. Podjetje je v letu 20111 razvilo tudi svoji blagovni znamki Cuisine in Organko, ki sta bili na trgu zelo dobro sprejeti. Podjetje je eno najhitrejše rastočih podjetij v Sloveniji. V letu 2014 je podjetje s 166 zaposlenimi ustvarilo 29,4 milijona evrov skupnih prihodkov, za leto 2015 pa se pričakuje, da bo ustvarilo okoli 32 milijona evrov prihodkov z okoli 190 zaposlenimi. "Plastika Skaza vidi prihodnost v nadaljevanju razvoja izdelkov iz recikliranih in okolju prijaznih materialov pod lastnimi blagovnimi znamkami. Velik pomen bo še naprej dajalo tudi razvoju zaposlenih v podjetju in sodelovanju z lokalno skupnostjo,2 med drugim poudarja Ana Laura Rednak, izvršna direktorica Plastike Skaza.   

Savinjsko-zasavska regija je po prejetih najvišjih priznanjih za gazele med šestimi regijami rekorderka. Od leta 2001, ko so pripravili prvi izbor, do leta 2014, sta bronasto gazelo prejeli dve podjetji, srebrno tri, zlato pa kar šest.