Ko se je podjetje ubadalo z neplačniki, so se odločili odpreti še gostinske lokale, ki predstavljajo okoli petino celotnih prihodkov. Kompenzacijski način plačila dobaviteljem gostinskega blaga uporabljajo še danes, med drugim tudi za prodor k potencialnim kupcem, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov za gostinstvo.

Podjetje je leta 2006 ob stečaju podjetja ABC Trgovina kupilo večje poslovne prostore, kar je podjetju omogočilo še bolj učinkovito delo in razvoj. Hitremu razvoju je pripomoglo tudi sodelovanje z avtomobilsko industrijo, kjer so pogoji za sodelovanje še bistveno bolj zahtevni. Tak način dela so kasneje prenesli na celotno prodajo. Total je zaradi takšnega načina pristopa do dobaviteljev in kupcev v času krize med letoma 2009 in 2014 skoraj podvojil promet. Podjetje je tako še leta 2010 ustvarilo 3,8 milijona evrov skupnih prihodkov, lansko leto pa so končali že s 6,95 milijona evrov. Podjetje trenutno zaposluje 30 ljudi in je lani ustvarilo 51.261 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Ključne vrednote v podjetju so delavnost, iskrenost in pripadnost podjetju.

Total dolgoročno sodeluje z večjimi svetovnimi proizvajalci delovnih zaščitnih sredstev, kot so 3M, Dupont Honeywell, Ansell, Aboutblu in drugi. Sodeluje tudi z distributerji iz zahodne Evrope, Hrvaške in Srbije in tako danes že sedem odstotkov izvozi. Podjetje ima trenutno okoli 30 dobaviteljev, prodaja okoli 100 manjšim trgovcem in neposredno 500 kupcem. Prodajajo kakovostne izdelke in se držijo gesla: „Cena se pozabi, kakovost nikoli.“

Pri napakah ravnajo tako, da se iz vsake šole nekaj naučijo, vendar da jih "šolnina" ne stane preveč. Skupaj se pogovorijo o razlogih zanje in kako ravnati v prihodnje, da se ne bodo več ponavljale. Pri reševanju reklamacij ravnajo po sistemu, ki imajo zapisanega v standardu ISO 9001, ki so ga pridobili leta 2012 in obnovili 2015. Veliko poudarka dajejo na izobraževanje, ki jim ga zagotavljajo njihovi dobavitelji. Vsi zaposleni so zavezani k spremljanju sprememb na trgutako pri dobaviteljih kot kupcih. Zaradi visokih zahtev v avtomobilski, farmacevtski in živilski industriji morajo zagotavljati izdelke, ki imajo najnovejše standarde in certifikate kakovosti.

Rizike poslovanja imajo izredno razpršene, saj njihov največji kupec predstavlja devet odstotkov, največji trije skupaj pa manj kot osemnajst odstotkov skupne prodaje. Z nekaterimi večjimi kupci je Planinšek uspel doseči partnerske odnose šele po tem, ko so lastništvo prevzeli tuji lastniki. Sicer je konkurenca večja, so pa zato pogoji dobave bolj jasno definirani. Svojo konkurenčnost na trgu dosegajo tudi zaradi rednega plačevanja oziroma plačil dobaviteljem pred rokom in tako dosegajo boljše pogoje nabave. Do vsakega kupca imajo oseben pristop in poskušajo odigrati vlogo svetovalca pri izbiri najučinkovitejše zaščitne opreme. Da uspejo obdržati stroške na čim nižji ravni, ohranjajo vitko, odzivno in stroškovno učinkovito organizacijo.

Tudi v prihodnje nameravajo ostati družinsko podjetje in Planinšek verjame, da bo vodenje podjetja v nekaj letih uspešno predal svojim potomcem, saj njegova hči kot univerzitetna diplomirana pravnica že dela v podjetju, sin pa kot odvetniški kandidat, zaposlen v ljubljanski odvetniški pisarni, skrbi za pravne zadeve. Poslovne uspehe podjetja delijo z vsemi zaposlenimi ob zaključku leta, izjemoma tudi ob zaključku posameznega četrtletja. V podjetju gojijo pozitiven duh, ki ga prenašajo tudi na kupce in dobavitelje. Planinšek zahteva, da je komunikacija v podjetju jasna in razumljiva, pri tem zagovarja načelo, da se vsaka rešitev lahko pove v stavku, ki nima več kot pet besed. Tesno so povezani tudi z lokalno skupnostjo in finančno podpirajo športna, gasilska in druga društva ter študentske in dijaške organizacije. Glede države pa si želijo, da bi sprejemala zakone, ki bi veljali daljše časovno obdobje, saj se da na vsako spremembo, pa naj bo še tako zahtevna, na dolgi rok prilagoditi, poudarja Janez Planinšek.