»Gibanje Gazela nam je omogočilo navezati stike z gospodarskimi zbornicami Nemčije, Avstrije in Madžarske. Je pa res, da mora podjetje v tem odnosu ves čas igrati proaktivno vlogo in pri krepitvi naše prisotnosti na nemškem trgu smo uspešni. V lokalnem okolju je bila novica, da smo regijska gazela, zelo dobro sprejeta, nismo pa zaradi tega imeli dodatnih obiskov inšpektorjev. Vendar pa ti prejeto priznanje za najboljše hitro rastoče podjetje prav nič ne pomaga pri pogovorih z bankami, saj se te na to ne ozirajo, pač pa gledajo le bilance in boniteto podjetja.«

Gazela osrednje Slovenije 2013 je bilo podjetje Interseroh, ki pa se je lani, ko je zaokrožalo deseto leto delovanja, odločilo za začetek procesa temeljite reorganizacije. Matejo Mikec, ki je do lani, ko je Interseroh Slovenija ustvaril osem milijonov evrov prometa, vodila slovensko podjetje, ki je sicer v lasti nemškega družinskega koncerna Interseroh in multinacionalke Alba Group, je januarja letos nasledila Darja Figelj, ki filozofijo in delovanje podjetja usmerja predvsem k neposrednim kupcem.

Strah, da se bo podjetje po javni izpostavljenosti moralo spopasti s povečanim obiskom inšpektorjev, je tudi po mnenju Tomaža Laha, direktorja Nektar Nature, gazele osrednje Slovenije leta 2012, odveč.

»Inšpektorji nas ves čas obiskujejo, zagotovo pa ne zaradi tega, ker dobro poslujemo in bi k nam hodili polnit proračun. Niti nismo imeli zaradi medijske izpostavljenosti težav z ministrstvi. Z Gazelo imamo samo dobre izkušnje, še posebej sem zadovoljen, ker je večje zanimanje dobrega strokovnega kadra za delo pri nas. Pa tudi globalno menim, da priznanje pomeni plus za podjetje, saj potencialni kupci vedno pogledajo tudi spletno stran podjetja in dobijo dodatno potrditev, da si zanesljiv partner, če na njej najdejo informacije o prejetih priznanjih.«

Zato drugim podjetjem, ki so do sodelovanja v izboru Gazela še vedno zadržana, priporoča, da se zanj odločijo, saj je prepričan, da ima veliko pozitivnega.