Seveda je za uresničitev vsake ideje potrebno izpolniti še nekaj osnovnih pogojev. V tem primeru smo preučili (tako kot vedno) obstoječo konkurenco in potrebo na trgu. Usmerili smo se bolj lokalno, saj smo tu videli tržno nišo in vrzel med ponudbo ter povpraševanjem. Ko deluješ v visoko konkurenčnih panogah, kjer težko dosegaš vidnejšo diferenciacijo v primerjavi s konkurenco, je potrebno resnično uporabiti vso iznajdljivost in »sposobnosti za preživetje«. V takšnih panogah se naučiš, kako plavati med morskimi psi in kaj vse je potrebno za dolgoročni obstoj ter preživetje na takšnih trgih. To so lahko neprecenljive izkušnje za prihodnost.

Smo mlada in nadobudna ekipa, ki deluje na področju spletnega komuniciranja, izdelavi spletnih strani in trgovin, grafičnemu oblikovanju, oglaševanju, organizaciji dogodkov in svetovanju. Našo ekipo sestavlja pet članov; dva programerja, tržnik in dva grafična oblikovalca. Ideje nastajajo vsakodnevno in so posledica dinamičnega stila življenja in sodelovanja s podjetji iz različnih panog. Predvsem neprestano analiziramo trenutno stanje in s kakšnim kapitalom ter sredstvi razpolagamo. Med to štejemo socialni kapital (socialne mreže in poslovne povezave) ter znanja, ki jih imamo v podjetju in ki jih imajo naši partnerji).

Vsak dan trdo delamo za cilje, ki smo si jih postavili, saj nas le taka pot lahko pelje na željeni cilj. Načrtovanje je zelo pomembno v vsakem podjetju in v vsaki branži. Če ne načrtujemo, načrtujemo svoj neuspeh. In to še kako drži. Nihče seveda namerno ne načrtuje svojega neuspeha, toda če se ne odločite, kaj želite in če si ne postavite ciljev, potem živite po zakonu naključja.

Potem je vse, kar se vam dogaja v življenju, vsaka stvar, ki se vam zgodi, zgolj naključje, nad katerim nimate nadzora. Taki ljudje so velikokrat negativno usmerjenii, črnogledi in nemočni ter velikokrat za svoje težave krivijo druge.  Zato je načrtovanje zelo pomembno in tega dejstva se je potrebno zavedati. Vsakega prvega v mesecu skupaj z ekipo določimo cilje, ki jih moramo z uresničiti do začetka naslednjega meseca.

Postavimo si vsaj deset ciljev, seveda pa več ciljev napišemo, bolje je. Ravno tako vsak prvi delovni dan v novem letu, napišemo cilje, ki jih moramo udejaniti do konca leta. To so dolgoročni cilji, medtem ko so mesečni cilji kratkoročni. Cilji delujejo motivacijsko, uresničevanje ciljev pa vodi do ostrejšega in bolj realističnega pogleda na prihodnost podjetja. Zelo preprosta matematika: več ciljev uresničimo, bolj je podjetje stabilno.Naša rast je konstantna,odpira se nam vedno več novih poslovnih priložnosti. Naš cilj je, da se nam uspe  v prihodnjih petih letih zavihteti med 10  odstotkov najboljših v panogi. Zanimivo je, kaj vse je bila moja ekipa zmožna doseči, ko nam je šlo za nohte. Ko so naročnikove zahteve postajale vedno večje in bolj kompleksne, časa pa je bilo vedno manj. V takih situacijah šele spoznaš, da je tvoj maksimum veliko večji, kot si si mislil.