Sreča pri iskanju zaposlitve je odvisna predvsem od tega, kako si je kandidat za delo uspel zagotoviti možnost predstavitve delodajalcem. "V anketi delodajalci dopuščajo največ možnosti za srečanje z iskalci zaposlitve na tri načine: s prijavo na razpisano prosto delovno mesto (85%) s pošiljanjem ponudb za delo (51%) ter ko kandidata kdo priporoči (46%). To, da pa nekoga priporočijo, je odvisno od tega, koliko se je drugje že izkazal," so z anketo ugotovili v Zavodu Nefiks.

Zato je pomembno, da se pri vsem, kar počnemo, maksimalno izkažemo, poudarjajo. Kompetence, ki jih poleg tistih, ki so jih mladi pridobili v šolah, iščejo delodajalci, so učinkovita komunikacija (65%), sposobnost timskega dela (63%), analitično razmišljanje (34%) ter sposobnost trženja in prodaje (31%), nadaljujejo. Uroš, ki je kompetence pridobival v Zaposlitvenem klubu za mlade: »Delodajalci iščejo tudi energijo, žar in motivacijo, saj po tem sklepajo, da si se pripravljen učiti in truditi – to je pomembno za njihov poslovni uspeh«.

Delodajalcev prav tako ne zanima več, kje njihovi (bodoči) zaposleni kompetence razvijajo – pač pa se jim zdi najbolj pomembno to, da jih imajo. Tako je odgovorilo 70% vprašanih v anketi, ob tem, da se jim zdi pomembno tudi neformalno izobraževanje, od tega se zdi 22% delodajalcem ključno.

"Če znamo kompetence predstaviti smiselno, sistematično, na enem mestu, ter po možnosti tako, da so s strani prejšnjih delodajalcev ali mentorjev tudi potrjene – to delodajalce prepriča," sklenejo v Zavodu Nefiks. Ko so jim namreč kandidati za zaposlitev pokazali izpis iz Nefiksa, ki vključuje vse navedeno, je samo 12% delodajalcev izjavilo, da kandidat ne bi bil nič bolj opažen, kot drugi. Vsi ostali bi takšnega kandidata opazili, 26% pa bi ga, če bi izpolnjeval pogoje, zagotovo povabilo na razgovor.

Direktorica Zavoda Nefiks, Martina Mrakovčić, zato zaključi: »Beleženje se splača, kar se je potrdilo že pri številnih mladih. Nefiks jih je pripeljal korak dlje, nekatere pa tudi v službo, ki je sicer ne bi dobili!«.